Omega De Ville Prestige Co-Axial Chronometer Automatic Power Watch - jewelry - by owner omega co axiaal

reply

Posted

print
◀ prev ▲ next ▶

favorite this post Omega De Ville Prestige Co-Axial Chronometer Automatic Power Watch - $4231 (Singapore) hide this posting unhide

omega hintatrs">

condition: new
make / manufacturer: CreationWatches.sg
model name / number: Omega

Omega De Ville Prestige Co-Axial Chronometer Automatic Power Reserve 424.13.40.21.03.001 Men's Watch

Features:

Stainless Steel Case
Black Leather Strap
Automatic Movement
Caliber 2627
Scratch Resistant Sapphire Crystal
Blue Dial
Chronometer Function
Power Reserve Feature
Date Display
Silver Tone Hands
Solid Case Back
Buckle Clasp
30M Water Resistance
Approximate Case Diameter: 39.5mm

post id: 6297574490

posted:

email to friend

best of [?]


omega co axiaal

omega horloges voor mannen
brukte cartier klokker
omega watches ladies
guardare hublot
часы breitling

kzv

rechtsgang in Nederland

De zaak Zwolle afhandelen.

17 september 2017

[Het naar de rechtbank Overijssel te Zwolle terugverwezen proces,zal bij mijn voorbereiding er op, inhouden,dat ik wel aan de beurt zou willen komen,als eerste aan de beurt wil komen om in mijn rechten gekend te worden ,met dien verstande,dat alle andere onheus bejegenden ook aan de beurt komen,te beginnen bij de Overijsselaars.d.i.volk uit Twente,uit Salland en uit de Kop van O.,als het gaat,niet anders dan in een massaproces gaat,om daarna de rest van de Nederlandse onheus bejegenden,tot ,,losers" gedegradeerden, ook mee over de streep te slepen,wel na goed overleg met zeer ervaren juristen/advokaten,die voor mij niet te werk kunnen worden gesteld en wel, zal wel,voor ons allen te samen wel.En tot nu toe,behoeft niemand zich zorgen te maken over de proceskosten.De proceskosten heb ik zelf al voldaan en de secretaresse van de rechtbank Midden Nederland te Utrecht zegde dan ook toe, tijdig het gestorte bedrag over te boeken naar de rechtbank Overijssel te Zwolle in de Kop,(of in Salland,dat ben ik vergeten op dit ogenblik,alleen op de korte termijn vergeten,want ook ik ben inmiddels bijna grijsaard).
En voor de rest van de getroffenen halen we dan vervolgens op voor die personen,voor wie wij verzochten te handelen ,zij zijn die Nederlandse ,,losers" niet alleen,bij wie mankement aangebracht werd aangaande hun fysieke integriteit, ook zijn het vooral diegenen onder hen,die bovendien tekort schieten aan begrip en blijvend respect,de personen onder de,,losers" met gebrekkig geestelijk functioneren, waar voor wij als eersten voorrang verzoeken bij het afhandelen van hun zaken ,(voor hen art 11 Grondwet,beter 2x in acht te nemen),en halen wij vervolgens op voor andere mensen in Nederland,die kwetsbaar blijven,om ook aan deze overigen niet vals te laten verdienen,om voor allen de rechten volgens de grondwet aan te houden,ook recht op onderdak,op voedsel,ook op kleding,enz. voor ieder, omdat niemand een schurkstaat zou wensen.en zodoende de grondwet in acht te nemen zonder deze wet met voeten als poten van mensen als onmensen te treden,opdat ieder er steeds een beroep op kan doen.Niemand zal op straat of waar dan ook voor geld worden vertrapt.
To wait and see.To keep on fighting strugging for live, respect and dignity].
1909 2017.
[Lotgenoten,ik zal onze advokaten,als we dezen kunnen vinden, verzoeken om in hun eigen woorden naar voren te brengen wat bij ons leeft en ons altijd bewegen blijft.
Ons standpunt blijft,en wij weten,dat de overheid het recht toekomt geweld aan te wenden, en dat het recht op criminaliteit niemand toekomt,niet de meinedige en zijn handlangers ook niet,ook niet een recht op verbaal geweld,zij kunnen het zich niet aanmeten.En als men niet meer beseft wat criminaliteit betekent ,moeten zij het maar aan mij vragen.Want ikzelf heb er 35 jaar ervaring mee opgedaan.En Ik heb tegelijk waargenomen, steeds terug in de natuur,en erbuiten,en ik heb er gelet op al wat leeft en bloeit en ons altijd weer boeit,ons nooit verveelt ,zoals wel bij den crimineel wel,en zijn hele club,waar altijd alles te vroeg onmiddellijk verveelt,had ik kunnen waarnemen.Het is al zijn tijd,hij is al zonder zijn vereniging alleen en sterft aan het geld,te vlug meegenomen,terwijl hij dacht te verdienen.En toen hij blind als verblind werd,door geld en schone schijn, bleef hij scheel zien met begerige ogen te schuin om waar te zijn.
Ons advokatencollectief zal opmerken,dat wij ons niet kunnen voorstellen,dat mensen zolang leugenachtig door het leven blijven gaan].

2109 2017.
[Meinedigen en alle overige,ontaarde ambtsdragers,die er van uitgaan,dat in de revolutie alles geoorloofd zou zijn,komen zichzelf tegen en moeten hun opvattingen herzien.Het is een misvatting te denken ,dat het recht en ook de mensenrechten en het recht om te leven ,niet heilig zouden zijn.Rot maar op].

2209 2017.
[Hij is nog steeds bij verstand heren superieuren doktoren,maar heren medici,meneer Gestapo wil van hem af,meneer Stasi zou hem afvoeren tot kameraad Pol Pot,die te kennen geeft hem te zullen zuiveren door hem te vierendelen.En bruinwerker de kapitalist zou fourneren deze keer voor weinig geld.Kom daar nu eens om,meneer geneesheer de directeur.Wat te beginnen?Hij zet ons gewoon in de zeik. En het is haast nergens beter,zei mevr.G.Verbeet nog wel].

2509 2017.
[Daar begrijpt toch geen hond nog iets van.De party is over.En het congres danst,danst al vierentwintig uren door, als zombies blijvend doordraaiend dansend de eeuwige dodendans dansend.
Well,...times are changing....]

2509 2017.
[Ik verwacht nog steeds antwoord van de inspectie.
Bij herhaling werd mij aangezegd zorgtoeslagen,waarvoor ik niet in aanmerking zou komen,terug te boeken.
Hoewel ik de toeslagen niet aanvroeg,is mij bekend,dat ik verplicht ben zulke bedragen over te maken en dat klachten en protesten achteraf ingediend kunnen worden om alsnog behandeld te worden.
Mijn vragen evenwel worden niet beantwoord,mijn klachten worden niet gehoord.Terwijl ik wetsgetrouw bleef in mijn handelen,ontgaat mij de reden,waarom de overheid mijn gerechtvaardigd belang negeert.
Een andere klacht, eerder ingediend,circa 17 jaar geleden,wordt tot op dit ogenblik ook niet behandeld.
Ik maak mij zorgen over mijn overheid en over haar slachtoffers alleen over de andere].

3009 2017.
[Maar de huidige revolutie stelt niet veel meer voor dan de welp van een papieren tijger.Het zal haast nergens beter gaan na honderd jaar als bij ons.
En onze advokaten merken ook nog even op,dat de organisatie Menzis,die pal staat voor ons en alle waarborgen op onze gezondheid in stand houdt, heden te kennen geeft de schuldenproblematiek van armlastige verplicht verzekerden te helpen oplossen.Om ze na 50 jaar uitpersen bijna in een klap lieflijk dood te knuppelen, heb je er ook geen last meer van en zijn zij ook okay van hun schulden af,nu,nu het bedrijf er rijk genoeg voor is geworden, ook buiten de wet om rijk geworden, en anders wel rijker geworden illegaal, samen met farmaceuten anders wel,en gaat het niet met vitaminen en masse aan te smeren,gaat het wel met te veel medicamenten in een pakket verpakt verplicht als teveel af te laten nemen,buiten de wet om. veel verzekerden sluw op kosten jagend en zelf gejaagd op meer en meer geld jagend,steeds met de hulp van meinedige staatsdeurwaarders buiten de wet om onder de neus van het stom parlement,ook schuldenproblematiek van de dood ingejaagde klanten oplossend door hun schamele erfenis te confiskeren..Het blijft de vraag of in het sociale systeem, zorg voor ieder,zorg op kapitalistische leest geschoeid, niets anders blijkt dan het hinken op twee foute ideeen,verkeerde gedachten over geld en over geestelijke gezondheid.In Zeeland schopt men de psychotische patienten de straat op om op kosten te verdienen,naar voorbeeld van Amsterdam.Het gaat haast nergens vlugger.
Fake.Ongeloofwaardig.
Het was vroeger bijna nergens beter.Vandaag te veel huichelarij,meestal vooral door mismanagement en anders wel met vuile opzet van baantjesjagers-managers om zelf nog vlugger aan een nog beter baantje te komen,baantjes voor mannen met weinig allure en vol would be status,het allooi van de rare ambitie-clown.
Wij hebben U in een crisis gebracht. Vat het op als een wake up call.De wekker gaat af.Opstaan.En weggaan als figuranten van het systeem,walking away,known as european supergentlemen.
Al is de leugen nog zo snel,de waarheidlievende rechter achterhaalt haar wel.Anders deugt hij zelf ook niet, voor zijn werk niet].

0310 2017.
behalve exp spectraalanalytische geg exp gebroken en lngeg anders na te gaan,
alleen metalen als zware 26Fe 4 andere 3 alleen,en terzelfdertijd helderheid als van een geheel 1 !/2 x a;s versterkt,1x sterrkte +1,verderop in heelal,tijdlengte geg op afstand hetzelfde geg,Isokaedrisch als coord het geg opmerkend,door in de ruimte,dezelfde als deelruimte als geschikt andere2×2 andere metalen als zware,1xzonder Cu alleen als ref te lezen te nemen,tekengeschikt Pappus,Poncelet tekengeschikt a;s op afstand 1×3
tot als spiraal,tekengeg 135,1x en 165 1x en 115,!X duidelijk te nemen,tot punten,2punten complex alleen logarithmische kromme,1x zelfde 3 complex2,door te rekenen 5 deelruimten 1×3 geschikt,geschikter zonder zesde erbinnen beter nagaan,na te gaan
en bij ons lezen onze bolsnede 2×1x als geschikt binnen de sneden tot 2/3 oppervlak lezen te nemen,en bol halve wereldbol draaiend bewegen, 3x rondom lezen,1×1x doorgaande beweging opmerkend,
en als eengeg als een sudoka gegeven,lezen,projectiet nemen,te nemen,ussen oppervlak als 2/3 als 1×3 geheel,(als punten lezen),1xte lezen mee te rekenen als 4punten,
wel 3x sterkte als geg S.N.opmerken (en) mee door te rekenen alleen meerekenend doorrekenend mee te nemen het geg SSN op afstand lengte als afstan en lengte als tijdlengte hetzelfde geg simultaan door te rekenen,nu het gaat,simultaan,voor metalen als geg
4×3 tot 13 als tot 31 exp als (tot) 32,niet zonder de overige+1 ,als helderheid sterkte geschikt (en) als overige(n)
alleen lambda geg,3 geg te lezen te rekenen, en 1×2x als 1×1x geschikt alleen straling harde straling mee geschikt,geschiktere 2 mee,ook doorrekenbaar bij ons mee 2blackholes op onderlinge afstand en tot ons,in ons stelsel melkweg erbinnen in ons stelsel sterrenstelel mee tot in ons planetenstelsel zwaartekrachtgolven te rekenen door te rekenen,en geschikte bronnen info bronnen radiobronnen mee waar te nemen,mee te betrekken,om na te gaan of wij aan de beurt zijn,of events bij ons in het nabije heelal binnen model rekenmodel 17 heelal in timesheetextensie zijn onder te brengen,
wel volgende eventevent+1,geeft timesheet wel aan zonder vlg probleem 2 niet het probl bij ons rekenend nietook een ander7/8 probl als ander 2probl niet extensie door doorrekenend tot gereed,1x,x
nu gaat te lezen doorrekenend rekenend gaat
als het aangepaste sudokugeg duidelijk te nemen,geheelgeheel+1het geg te nemen,neemt 1X.
(1x 1x(vlg startup)als langs onze bolsnede bewegend lezen niet zonder voortgaande beweging en niet zonder de (eigen) roterende beweging 2 1/2 x rondom,en lezen,reeel alleen de bol de halve reeel nemend duidelijk te nemen,neemt zelf 1X,zie onder,voor onszelf door).

0410 2017
en de killer-sudoka,voor ons duidelijk als het aan te wijzen geg te nemen,als in draaiende voorstelling nemend duidelijk in dezelfde richting draaiend (+1) nemen +1 tot 2/3 (on)volledig door 2×1x als tot 1×1x 11/3nemen duidelijk mee,hierna wel,als geggeg futoshiki het geg als mee te nemen geschikt alleen rekenend als geg meenemend te rekenen,te zoeken( in de astrofysica hier alleen).

0410 2017.
voor onszelf,doorrekenend nagagaand zoekend te nemen,
als geg als futoshikigeg te lezen als projectief geg te lezen, te rekenen,door te rekenen de Maxwell’se gegevens doorlopend tot de gelijkheid (anders,oplopend) +1 nemen te nemen tot 1×3 geschikt
duidelijk als 6.4 te nemen,analytisch 1×3,nu het behalve behalve tot kwadr als product+1 te lezen exp 1×1x gaat,binnen 5deelruimten3 geschikt gaat te nemen meenemend overige deelrruimten 2 geheel1,sterkte versterkt als 1x geg te nemen tekengeschikt,1(x)alleen laatste geg helderheid+1 lezend tekengeschikt alleen nemend,anders niet voldoende volledig,mee in het rekenen,de explosieve ,,killers”,verderop( aan te wijzen,af te tellen),3kettingreacties reeksen2,
{merk hier op,reeks+1,nalatend geg harmonische reeks lezend nemend hierna te nemen functioneel geg 1(x)(f+1)geg tot 3tekens gegeven, hierna,ook dd 0810 2017 aan te wenden},
en,(voorlopig),ga (behalve)+1 als geg voldoende de reeks,de nat.logarithmische,voldoende 1×1x tot termen 1×3x in verschil 1x (anders)2,leest behalve 1x tot 1/2 ,en als doorrekenend te nemen,product nemen,rekent door als tot +1/2,1x tot voldoet 1x ,product+1 te rekenen,
niet anders voldoende volledig,werkt,1x ook tot in onze melkweg voldoenvoldoende tot als erbinnen ons planetenstelsel door door te rekenen tot 1/2,1x mee als erbuiten tot als gegeven erbinnen,tot +1 als tot +1/2,1x doorrekenbaar,
(buiten ons planetenstelsel lezen zon andere zon,nieuwe Aarde lezen),nu het te lezen te rekenen vlugger gaat,niet zonder gegeven(s),heden bekroond#,blackholes 2,draaiende,en ga mee na leveren ons mee aan,ga Virgo geg mee nagaan(Pisa)geg mee,gaat
zwaartekrachtveldgeg,geschikte aanvulling op,op als geg als veld electrisch als 100 electrisch 1x 2punten mee gesch. mee niet alleen 1×1x als geschikt veld magn op afstand+1 gesch.gesch. tot4punten3,(4/3) als tot 4,3,(gaat 2gravitatiegolven1 geschikt punt als rimpelingspunt rekenpunt mee niet alleen 1×1x1x,ook aanwijzend geg,waarnemingsgeg hulpgeg mee,20 bronnen r.b.nemend1×3 bizondere(andere)2,(in de tijd anders te lezen,waarnemen),en hier als geg tot (1×1x1) ,q.m kwadr geschikt niet alleen ook, beide geschikt,ook qm geschikt,duidelijk nu het geg alleen spin electronen niet anders gaat,(voor spin niet een kwadr geg) ,en uit te schrijven verbeterd,verkort uit te schrijven,computerprogramma duidelijk anders te nemen,(op minder fouten te rekenen,verbeter).
#geg Weiss,Barish en Thorne hier voorrang verlenen in onze studie heelal modelrekenmodel 17 uitbr.,(voorrang verlenend op het rekenen aan de toestand de terminale, later wel eens specifieker door te rekenen,uitgebreider inmiddels duidelijk later doorrekenend nemen).Note,neem ,verbeterd, als LGOgeg nemen 2 roterende black holes (en) 1mee als geg Virgo-detactie mee als (Pisa)gegeven.

(voorlopig,zo)
combinatoriek+1 opmerkend,hier na,en (hiervoor)
en,(hiervoor),rechte halfrechten 20 spiralen punten3 en als krommen ln punten+1 logarithmische reeks (zonder)3 deelruimten2 anders mee,
1×2 lezen alleen niet geg teken niet,
als 2 2/3 geg functioneel+1,
1x als verschuivend te lezen,wel doorrekenen te rekenen
3/8 alleen als in N. functioneel als functioneel+1 als reeks reeks harmonisch+1,
rekenend rekent 3/8 complex 1×2x als 1×1xfunctioneel functioneel stelsels 10 rekenstelsels (bij ons) wel
wel tot 3complex2 volledig volledig zuiver rekenkundig rekenkundig axiomatisch wel bij ons zonder 2probl2 door./Are you with me?For comments only.

0510 2017.
[Als jijzelf tijdens de revolutie de meeste vijanden hebt omgelegd,wordt je president.Heb je in de revolutionaire periode de meeste tegenstanders, collegae of andere medemensen,kunnen wegwerken of direct kunnen ontslaan en kon je hen kwijtraken door hen met een valse krankzinnigheidsverklaring op te schepen,om hen daarmee voor de rest van hun leven het bos in te sturen,of er in hun vervalste krankzinnigheidsverklaring bij te fantaseren ,dat zij verwarde man en/of gevaarlijke man zouden zijn en je hen daarmee ook nog voor eeuwig kunt afschepen met verblijf op de gesloten afdeling van de psychiatrische inrichting,dan kun je de samenleving vertellen,dat je verheugd bent voor de gemeenschap een dienst te hebben mogen verrichten .Kortom,je bent prima van G. los,en je zit op fluweel.Grijp je gouden kans op een stralende toekomst.Stuur ze het schip in, en,nog beter, laat ze omkomen tussen wal en schip.Wat kan dat verdommen...? We leven in onze rechtsstaat.
Voor ons is het bijna nergens beter,steeds zonder aanzien wat fout zit ,gelijk ontbindt,al niets meer is en nooit iets wordt].

0710 3017.FINAl.
ga na,killer-sudoka nagaand te nemen samenstellend geschikt tot 1 1/3 analytisch 100 tot 2complex3 alleen 3/8 rekenend als andersom tot dezelfde rekening hoofdrekening,1,1x te rekenen te nemen binnen 8×8 schema geschikt geschikter 1x (zonder)4 rekenend bij ons duidelijk (teruglezen s1,s2)
gaat,te nemen,en tot als 1geg als complex geg fukoshito geg+1 ,en anders 16 tallig,(hierna) geg+1, nagaand als in zijn driehoek 81,(83) als 184 (187) ,niet zonder alleen eenmalig geschikt mee 81 tot 83 tot als ,(andersom lezend,nemen) 38,1×1x en gaat alleen te nemen als alleen te lezen,te lezen 189,neemt 1x niet 289 als verschil niet anders te nemen,niet nemen 289/1×2x,
wel nemend en alleen als andersom door te lezen,wel lezen,nemen 2cijferige voldoende als in aantal voldoend,cijfers andersom lezend,
behalve(n)20 ,niet te nemen als 20tallige niet,(niet present),en12 tallige,merkt zelf op geschiktere geschikteren mee op,zestig tallige niet zonder op te merken,zelf opmerken,1x geschikt (andersom+1) in de natuur wel ,behalve 26Fe,opmerkend te nemen, isokaedrisch+1 als +10,werkt simultaan 5 andere,1x (zonder) Cu,1x als fukoshitocomplex geg telezen 4×15, te nemen 5x tot 75 onvoldoende niet geschikt alsgeschikte priem niet,alleen zonder 10 geschikter 5 laatstepriem geg priem nemen,pkwadr,2p,en 1/pp bij ons (1)/pp mee,wel 10x gehele schema 1x(anders)3x mee,anders niet mee,rekenend 3/8 anders niet complex 1×1x als complex geschikt anders niet mee,rekenend meerekenend duidelijk te nemen,nemen,neemt zelf 1x /to check,beter nagaan,beter rekenend nemen,en andere natuurgeg vanzelf duidelijk mee te nemen.
//beter nagaan uitschrijven nagaan als opm.nagaan zo werkt de F nu eenmaal,ter commentaar nagaan.

0710 2017.
en,zie archief eerste A-4tje dd 0710 2017,afleidend 4 metalen5 als laatste 120 S
50,
duidelijk,vlg getallentheorie te nemen,als aanwizend geg te lezen door waarnemer duidelijk te nemen,(leest terug in theorie tot kardinaalgetal het geg,en neemt alleen,zoekt, spectraal tin het geg geschikt,nu het gaat,alleen in de astrofysica het geg hier,
en tot (2.1) gelijkmatig,1×1x doorrekend in onderzoek door,
ordinaallgetal +1 ook niet nemend,wel 1×3 fout nemen het geg1×1x geschikt,duidelijk voor waarnemer behalve behalve Cu en Fe,mee in onderzoek mee betrekkend in waarnemingsonderzoek +1 als +3, lezen ,wel waarnemen geschikt,spectrale data gescjikt,Co.Ni,mee1mee,Cr mee,theoretisch zonder derde geg tweede ,ook niet nemen …..getal niet het geg hier ook niet,
en (voorlopig)
het geg in astronomie,behalve erbinnen 2min+1 het gegeven
voldoend erbuiten te nemen,te rekenen erbuiten als punt ruimtelijk erbuiten
rekenend doorrekenend te nemen
Pascalse driehoek ruimtelijk in draaiende voorstelling nemend
eenz(eenz) als halve ,ruimtelijk lichaam,analyisch 1x tot 10,terug tot 2 (lineair lezend)
eenz,eenz tot 3 als binnen een zelfde gegeven als driehoek ruimtelijk als in een richting binnen 3punten
als oppervlak inhoud geggeg piramidaal lezend te nemen 3punten 2,neemt 1(x) (interface+1) en rekent door
rekent 4punten ,1x geschikt (andere)3 door,neemt duidelijk zwaartekrachtveld gegeven 1×3 geschikt zw.kr.golven mee bij ons in de voorstelling
door te rekenen functioneel tekengeschikt gammafunctie tekengeschikt,1x(f+1),gedurig,1×1x doorrekenend,gaat analytisch 2,
behalve behalve 1x zonder 7,gaat het reeel 1x,1x door zonder 7de golflengte licht blauw als van derg,blauwe derg doorrekenend te nemen,alle straling, 6x als versterkt 1 als tot 5x binnen deelruimten te verwerken,1x als geheel tot waarnemer rekenend niet een probl,beter na te gaan als getallen als coefficienten/2,(teruglezen)
tot coeff+1 /1×2 als nalatend tekengeschikt nemend (zonder) Eulergeg compl.hier niet voor coeff niet nagaand niet,gaat ook niet als gegeven getaltheoretisch niet 1x niet……
en gaat hier ook niet als hyperbolisch als kwdr +1 het niet nagaan,als elders wel,mee ,ook voor coeff geg mee als elders binnen de astrofysica de kleine deeltjes fysica mee,
hier in de voorstelling tot geg imaginair ,niet kwadratisch,als tot….#
en tweede A-4tje,file dd 07 10 2017,
verkort waarnemen nagaand tot 8×8 schema als 1x rekenschema geschikt,
gaan wij alleen functoneel metalen spectrale gegevens geschikt na,behalve als geg Cu het geg (29) als 129 geschikt entrygeg 1×1x ander metaal,niet Cu als het gegeven,1×1x doorrekenbaar voldoende voldoende te rekenen,alleen (zonder) zwaartekrachtgolven ,wel 4punten3complex door te rekenen niet zonder r.br.geschikte alleen, alleen astrofysch tot hier voldoende,voldoende andere gegevens,als fysisch voor kleine deeltjes hiervoor voldoende behandeld,later wel mee,programmerend uitgebreid rekenend algemeen in modelrekenmodel 17 mee,(hier voldoet binnenkomst ,bij ons in de melkweg nabij ,nieuwe Aarde,zon in timesheet aan te wijzen,andersom aftellend aan te wijzen,1x verkort door te rekenen,rekenend vanuit de terminale toestand+1 rekenend,1x mee doorrekenbaar door,tabellarisch+1, mee als bizondere r,br 1×3 geschikt na te gaan te nemen, mee input geg 2kaarten geschikt 1x anders 1 geschikt1 andere anders door door te rekenen nemen,neemt programmeur zelf wel).
#als geg als ordinaalgetal ook niet +1 als kwadr niet,niet te nemen,niet een geg,wel uitschrijvend te lezen,niet lezen,schrijft 1x,rekent wel lezen,doorrekenbaar duidelijk 1x te nemen,nemen,neemt zelf wel,nu het gaat zonder geheel zonder derde gegeven,vervangend te nemen,(voorlopig),Ulamspiraalgeg (on) voldoende geg,(niet) anders 1x gegeg mee Sachsspiraal 1×1x als voldoende voldoend geg mee,en duidelijk bij ons terug de gegevens voor punten,bollen punten voldoende punten,mee cirkel ecirkel punt 2 complex 3,aanvullend in en geheel punten (on)regelmatige lichamen hoekpunten ontaarde,1x voldoende voldoet 100 punten complex buiten de complexe ruimte+1,voldoet ‘t analytisch doorrekenbaar 1x,1x als het zelfde geg 3complex 2 eenmalig alleen axiomatisch bij ons geschikt,duidelijk doorrekenbaar te nemen.
Opm.als geg….,kommt gar nicht im Frage,(ook niet lezen),en wel,wel nagaan andere data binaire 2 anders fysisch andere nemen,electonen niet anders spin 1/2 niet anders andere te lezen niet,te nemen niet,en geg …niet nagaan,niet een gegeven,niet nemen,niet verder zoeken,(niet nodig).
Vat samen,leest 3 ruimtelijk,rekent projectief 2 rekenend door,schrijft 1x ,1x geheel hetzelfde punt 5 complex3 het fukoshito geg 1x(anders)1x,
(en gaat later wel ,ook wel mathematisch beschrijvend,oregamifiguren na het gegeven tot opbouwend heelal vooraf aan Big Bang als eenmalig het laatste laatste het beschrijvend gegeven tot procesbeschrijving het gegeven gegeven).

0810 2017.
terug voor onze studies binnen de sterrenkunde,
en geldt ook voor deelruimten,nu het gaat theoretisch priemgetaltheoretisch,
dimensies punten,tabellen lezend,alleen geschikt Fishertabel geschikt,alleen ruimtelijk 10 nemen,
het geg (5.3) exponentieel (zonder)5.2 het gegeven tabellarisch+1 lezend,1x geschikt nemend
4getallen 3 gehele zonder (andere)3 getallen 2gehele10waarden 2 w 1complex mee,geschikter,tabellarisch1×1x 1x,(waarden priem) tot 3w2geg 1x als tot 5complex3 te rekenen (1×1x1)doorrekenend,vrijheidsgraden aanwijzend ,behalve 1 nemen te nemen te rekenen nemen 3 en 10 aanwijzen,vanzelf per computerprogramma 1×1x rekenprogramma 100, niet zonder rekenprogramma 10 het complexe door door te rekenen,
en geldt ook voor onze zon en zijn planeten binnen zijn deelruimte binnen onze melkweg,te zijner tijd,hierna in de ruimte als geheel,terzelfder tijd ,voor ons hierna,nieuwe zon,nieuwe aarde opvolgend+1 geheel(ander) planetenstelsel binnen onze melkweg berekenbaar door te rekenen te rekenen 3 getallen2 specifiek berekenbaar(en)mee1(optie)mee,(door,terug te rekenen ,opvolger berekenbaar alleen het geheel berekenbaar,niet specifiek).
Tot zover verkort tot bewijs.

0810 2017.
[Het bestaan is niet per toeval ontstaan.De rechtspraak ook niet.De dood soms wel,behalve bij kwade opzet.Dan is het geen toeval meer].

0910 017.
tot Padovan 110.
schema als rekenschema 8×8,en als tabellarisch geschikt geheel,(geheel)1 2/3 te lezen,doorlezend als geheel tabellarisch deel fukoshito te veel als te veel 2×1x als 1x te weinig,1×1x als geschikt )on)voldoende,
en wel voldoende voldoende te rekenen simultan rekenend voldoend
2 cijferige als gewone getallen als tekengeschikt,1x als functioneel geschikt tot 1/2,lezen doorrekenenrekenen,simultaan 3 rekenend,
en rekenend rekenfunctie 1oo beide doorrekenend nemend meenemen te rekenen derde functie analytisch 10 de complexe,1X
duidelijk,(programmerend) gewone getallen als tot 100 geg tekengeschikt,geschikte alleen functioneel alleen geschikt in een reeks binnen de harmonische reeks de geschikte alleen niet zonder de volgende als in een reeks functioneel bij Padovan alleen,110 alleen 1X mee
gaat alleen (programmeren),
4 getallen3,sluitend 10,
aanwijzend te nemen 1×5 getallen 3 als negatieve twee,1o algorithmisch 15 te nemen,nemend tot 3 als gebroken door,
nemen,meenemen 1x andermaal 10 algorithmisch 15 algorithme,tot 5x te breken als tot +1 terug samenstellend te lezen,
stelt F.samen 5x te rekenen doorrekenend tot 3 gehele gehele
alleen in Aantal+1 geschikt geschikter tot Aantal/2 als tot Aantal/ 1×2 (x) in voorstelling complex bij ons in voorstelling te rekenen,
gaat analytisch in theorie complexe theorie getallentheorie priemgetaltheoretisch,
(en in de natuur eiv.lich zonder m.p.1×1x anders geggeg Ulam,Sachs te nemen doorrekenend nemend 3punten 2 a-centrisch anders niet tot Fermat,Riemann 6punten,1x zonder 4 terug door te rekenen,1×2 het gegeven tekenloos zonder probl sluitend te rekenen),
hier nagaand,duidelijk te nemen
37-73
en 74 omkerend 47
-(53-63) ,opm tijd 36 1x wegnemend probl lezen,(overige rekenen gegeven omkerend geg als in rekenen s1,s2 als andersom omkerend als lezend alleen nemend (te )nemen s2s1 ,zelf nagaand,wel bekend, bij het rekenen zonder het rekenen v(s) en vv s+1 wel bekend,zal gaan,zelf na te gaan tot het bekende geg 2min+1 als tot 136 ,het tweede geg tijdprobl wegnemend te nemen,zelf nagaan)
en tot 47,geheel 1×1x terug,door als tot 27
als geheel alleen geschikt te rekenen als tot 27 rekenend
en 3exp3 niet zonder 5 exp2 andersom 27-32
duidelijk opmerkend nemend als reeel te rekenen
gaat als 5×26(Fe),gaat 5x 22(Cu)
(zonder) 7 andere 6 (niet)
3 anders andere alleen rico-geschikt
120 Sn niet ,niet zonder,en samen verschuivend,(de een meer de ander golflengte blijft iets achter,verschuift mee) ,en 2×1x tot als 1×1x geschikt waarnemen duidelijk nemen in 1 zelfde spectrum mee,
niet zonder elders 22Ti(en)24Cr ergens anders,geschikt zonder enig probl tijdprobl en keert ook niet terug op afstand lengte tijd en lengte als afstgeg niet voor tijd niet,niet het probl niet,keert niet terug,1×1(ander)spectr.geg rekenend na te gaan te nemen
22 Ti ,24 Cr duidelijk niet zonder bij ons in programma duidelijk door te rekenen nemend(en) meerekenen nemend te nemen,binnen een nevel erbinnen opmerken,waarnemen,{anders aannemen anders,om anders te specificeren,waar het waarnemend niet anders gaat}
duidelijk na te gaan nemen tot 10 stabiele Sn isotopen 8doorrekenend3,geheel,1x mee, tot geschikt 120 als meest abundant,duidelijk stabiel isotoop 122mee en stabiel isotoop 124 mee,

{en anders,in de waarnemingspractijk anders,behalve 1 andere nevel mee,in de rekenregel van drie mee,terug,door als geg 2blackholes (geschikt)draaiend 1systeem geschikt mee ,(te lezen 2lichamen draaiend binnen 1systeem draaiend in de juiste stand toestand draaiend te lezen),mee te rekenen mee} //voor mijzelf studiegeg abundant nagaan,verbeterd als abundant+1neutronenoverschot beter,1x 4×5 binnen4×5x5,door te lezen 1×1xals geheel zonder energieoverschot te lezen,opmerken onnodig energie te vereffenen,magisch vierkant lezen 1×1xgeg opmerkend interface+1 opmerkend3punten2,lezen1×1x(andere2) opmerken,lezen,doorrekenbaar lezen,Sn aanwijzen/ en Padovan 110 beter nagaan,hierna per 1010 2017/

en
geg Padovan+1 ,
(Aanw:,lees P. terug, ook bij ons behandeld in deze blog,recent jaargang 2017)
geeft 1×1x als gegeven aan tot als 220 lezend te lezen,
1x als terug te lezen te nemen bij Gauss wederkerigheidsregel te lezen te nemen
terug,door doorrekenend nemend 15x algorithme15 alleen geschikt terug als tor 120 terug,
het gegeven anders alleen Sn ver weg in een nevel wel lezend anders nemend,(zie de neutronen),
en duidelijk wel lengten als alstand het gegenen lengte afstand 10×10 analytisch te nemen,
neemt zelf wel in theorie 1x erbinnen ,nu het gaat,in de natuur binnen theorie alleen tot laatste 2punten Riemanngeg alleen,eenmalig (en zonder 1x)Fermat het geg 4punten3,erbuiten ruimtelijk geschikt 1×3 punten,gaat veld als electrisch als 100,punten te lezen 3punten2 te nemen,1x tot (andere) 3 het geg te nemen,eenmalig 1×1x het geg doorrekenend duidelijk te nemen, nemend om verkort in ons model rekenmodel gebeurtenissen door te rekenen te nemen,nu het in voorstelling gaat,reeel,niet als vermoeden,met zekerheid gaat,zeker door zwaartekrachtgolven onlangs aantoonbaar,bewezen,gaat ‘t zeker 100analytisch 3 complex2

1010 2017.
schakelsysteem studie.
behalve 5gegevens 6,veranderend anders voor licht nagaand door te rekenen exp 3golflengtengeg 4 anders 2exp geg anders voor licht energie als stralingsenerg 2banden 1 geg+1 rekenen te rekenen 1×2+1,en
korter verkort door minder waarnemingen door te rekenen,
behalve veranderingen6 door te nemen,binnen ons systeem,aan Cruinthe2x,aan Aarde 2x,samen met zon 1x,samen met Jupiter 1x
en wel elders,bijv. aan Trappist in Waterman geschikt 3planeten2,(waarneembaar,7exopl.3 geschikt tot 4,tenminste tot als 3pl2), ontijdig,1×1x en als Trappist zelf ook niet op tijd,1×1x als geheel niet,wel door te rekenen wel complex te rekenen,door te rekenen nemend
wel op te merken,inschakelend nemen te nemen
en in het ene nieuwe systeem,nieuwe zon,nieuwe Aarde,en gaat voldoende binnen het bijbehorende systeem,als opvolger te lezen,tenminste
op te merken opmerken,opvolger+1,als binnen het laatste systeem,het bij behorende als tweede,nu teenminste nieuwe Aarde eerste,1×1xbinnen geheel
het extragegeven tijd,punt te rekenen,door te rekenen,(nagaan),reeel specifieke casus in het drie lichamenprobleem,zal het zijn te rekenen binnen onze melkweg alleen,niet zonder in vorige studie
wel als geschikte referentie in deze blog terug te lezen,dualiteit 1x,1x te nemen,(zelf terug zoeken),verkort doorrekenend nemen

1110 2017.
[Windenergie en energie van de zon,slimme meters en prijsbederf.De afnemer wordt nu al geconfontreerd aan de bron bij levering,met,,vermoedelijk" verbruik ipv de meter af te lezen zonder parallax, terug leveren door de klant naar de provider gaat nu al tegen lagere prijs dan werd toegezegd,of tegen prijs nul.Vanaf de eerste dag aan de bron vervuiling van de balans om het grote verschil in kostprijs na algehele transitie,d.i.overgang naar andere energievormen, nu,vanaf het begin, reeds te verdoezelen.En Ieder,die anders over koolzuur en klimaat denkt en ziet waarom het zo toegaat,wordt vooral voortdurend geschift genoemd.Tot slimme jongens zelf bij de rechter met de echte cijfers voor den dag komen.Welke rechters kunnen spreken en welke rechter wordt niets onthouden aan exacte feiten om der waarheidswille? Het blijft arrogant,een slimme bevolking voor dom te verslijten door sluw stomme meters te plaatsen om stomweg de kassa te kraken en klants' laden te lichten.Boerenbedrog en volksverlakkerij.Minachtend koeionneren.
Al Gore ontvangt den Nobelprijs voor de vrede.
Met een verkeerde voorstelling van zaken sticht je evenwel geen vrede.
Daar doen wij,Nederlanders ,niet aan mee.Wij,Nederlanders, zijn onafhankelijk.Daar hadden we alles voor over,tot onzen laatsten tiende penning aan toe.Nederland al 2000 jaar onafhankelijk van Rome en van Spanje.
Wij vreten niets meer op.Achterlijk worden we niet.Ons dom houden kan niet meer.ikzelf hoop het mijne terug te halen bij Menzis c.s.via de rechter.
En den Koning van Hispanjen heb ik altijd geeerd].

1110 2017.
specjficerend,
rij van Padovan +1 lezen al voortbregende functie,functioneel 1×1x veranderingen 6 veranderingen tot 7geheel,
en ruimtelijk als spiraal als de halve Archimdische in een richting 3projectief2 (en) duidelijk meemee te nemen,als geheel 1×2x te nemen projectief door te rekenen 10rekenend 1x voldoende e-rekenend voldoende voldoende 2simultaan tot ekwad +1simultaan simultaan door 2 rekenend door tot als getallen 2 gehele 3,
2 getallen 1×1x verschil,als negatieve 4,niet zonder derde vijfde ander verschil lezen,1X zonder 4 nemen,
behalve bij Padovan in de rij mee,en alleen 115 tekengeg(anders)1x,
en 15 algorithme tot 1000 geschikt,1x zonder 4,tot als geschikter 10 exp 5 doorrekenend te nemen,nu het ruimtelijk bij ons hier in de sterrenkunde,korter te rekenen en minder waarnemingen veranderingen 6 veranderingen 10,verbeterd door te rekenen 1×3 gaat als gehelen 3planetensystemen 1 rekensysteem bij ons verkort te nemen, door te nemen te rekenen door tot de laatste axiomatische uitbreiding te nemen,doornemen, neemt zelf1X wel 100 analytisch tot 3complex 2,als geg 5(coord) 3 als getallen gegeven,specifiek voor nieuwe zon en planeten 1 geschikt als Aarde te lezen,isokaedr coord 2 duidelijk rekenend nemend,mee 1verandering meelezend te nemen als geheel als een coord (isocaedr) te lezen te nemen,
ga na ,en voor geg als andersom Sachs,Ulam voldoende als andersom,
hier nagaand
Padovan de rij tot 20 lezend zonder 4 ,de eerste(n) 1,1,1(en)mee 1(andere)2 lezen niet lezen door lezen te nemen,(tot 20 in de rij lezen)
tot 114 als tot 110,(functioneel),gaat alleen functioneel+1 door
leest 114+1 neemt 151,1x andersom,gaat alleen Dig+1 het gegeven nalatend,(wel opmerken).
en,

en behalve hier,hier niet opmerken ,behalve Moebius,(behoudt zelf geg voor coord)geg mee voor coord 4 coordsystemen3geg ,hier niet nagaand,
voor nulsysteem bij Moebius+1bij ons anders 1×1x nulsysteem+1 mee te betrekken,(teruglezen),

hier door,gaat het hier ,getaltheoretisch,gaat ook tot 141 andersom te betrekken als tot 114,(en lees terug geg 75,als priemgeg terug te lezen,wel opmerkend),door zal het zijn in het schakelend systeem regelsyseem,
regelend 117 het bekende gegeven
door in (andere) 3 systemen,
en Moebius zelf het geg coord bekend toekennend te nemen,wegnemend
tot tabellen ,systematisch geregistreerde waarnemingen ,betrekkend tabellarisch anders +1,de norm statististische geg bij Fisher alleen nu het Pascal binaire gegevens tot 15 nu het 1x (zonder10), 6×1x zonder 7,functioneel,(teken verd f,de norm.),alleen analytisch 5,1x gaat het
binnen de ruimte puntruimte 100punten 10 alleen getallen ,tot getal vector alleen,!X,en vectoren kracht alleen 1×1ander,in de ruimte Vectorruimte 3punten 4, als in veld electrisch als 100 als op afstand geschikt 1×1ander punt zwaartekracht mee tot 1X3 ,zonder problemen,getallen te rekenen
alleen 2 analytisch nemen,(toelichting getaltheoretisch ook geschikt als bron,C.F.Reid,,,van nul tot oneindig”)/input cards te programmeren.

1110 2017.
timesheet,uitbreiding aantoonbaar,zie file 1 A-4tje dd 1110 2017,simultaan lezen nemend geschikt mee,aantoonbaar gegeven,gaat tot binnen 8×8 schema in de bewijsvoering mee,nemend mee lezend het dd 0710 2017 -4tje het juiste alleen te nemen,#
en
de tweede optie 114,75 anders,ook terug te lezen in ontwerp met licht,hier voor objecten3 en gehelen2 (en)anders 2,
als een Trappist geg derde zon tweede als vast punt ,efunctie functioneel het gegevegegeven,gaat alleen optie Trappist zelf de geschikte gezochte een andere zoekend niet verder zoeken,zelf Trappist alleen aan te wijzen,wel condities wel aanhouden,Trappist 7planeten1o,onbekende 3 aan te wijzen,waar te nemen,de andere conditie,Trappist zelf als bewegend als over e-lengte punt,als in rotatie,als een trilling,ga het geg waarnemend het licht Trappist-licht na ,conditie,(anders ander zoeken,doorzoeken).
ga na recurrent+1 hier beter door 151-37
——/1(.)175/151 verbeterd tekengeschikt,1(x)verbeterd bij ons door te rekenen
1210 2017
en ga hier door,nu het gaat analytisch
functieruimte+1 de complexe als puntruimte 2punten1 dezelfde erbinnen,!X de analytische,
en gaat beter verbeterd na,(recurrent+1,functioneelfunctioneel,1(x),
in d voorstelling de complexe betrekkend
projectief rij reeks
als in het vlak plat vlak te lezen te rekenen Padovan +1 de elementen tot het halve aantal 10 rekenend door te rekenen
functioneel 5 door door te rekenen voldoende tot 1/2 als tot ekwadr+1,nu het gaat
4 elementen objecten planeten,andere punten 3punten6,lezend elengten punten 3complex2
als onder een hoek ruimtehoek,1x een rico+1 tot rij 4elementen3 in een reeks,
andere rico+1 ,1(x)geg projectief geg binnen kegel projectief driepunten,1x erop erop als buiten erop,op kegeloppervlak erop,blijft/gaat complex 2 erbinnen3punten(andere)2,
rekent 10 punten5,1x zonderzonder p[aneten 7planeten6 niet anders 1opunten complex3 veranderingen 1 zonder 6 niet anders doorrekenbaar
3planeten2 om en om,1Xom,rekent tot (2.1),leest,rekent,rekent,wijst aan,telt af tot 1eenmalige 1x,1x ons gezochte gegeven,
nu het duidelijk gaat,nieuwe zon,ook als eenmalige gegeven, in beweging als langs complexe lengte (2e)lengte een punt,(als beweging als rotatie als een trilling+1 als een halve),
opmerkend.duidelijk ook geg half piramidale(n),punten alleen terug te lezen ook hier,binnen het Trappistsysteem, door te rekenen (te) nemen,planetoiden duidelijk mee in voorstelling te nemen,op te merken
6punten ,binnen kegel afgeknot+1,als de halve,5punten3 beter verbeterd ,alleen erbinnen erbinnen 2projectief2,erbinnenin , 1punt2 bewegend als vast punt complexe lengte te lezen verandering 2projectief 1x1 Projectief door door te rekenen,duidelijk duidelijk berekenbaar te nemen,analytisch uitrekenend,
wel opmerken bij onze huidige zon datum teruglezen,zon in trillende beweging,jaar 24...

1310 2017.
Aanw.voor onszelf:harmonisch,rij convergeert,reeks divergeert en (reeks),1(x) functioneel
als grote getallen als negatieve verschillen als gehele,1(x)(algebr+!) als tot gegele negatieve negatieve na te gaan te nemen,
en als bij Padovan tot 1/2
door 1X
geschikt als tot +1/2,
1,5 x door door
functioneel+1 als-1
veranderingen1
3 schrappend2 functioneel,{anders tot de gelijkheid lezen,Perrin+1funcytioneel anders Padovan+(anders)1 nemen,teruglezen ook hiervoor in deze blog}
en gaat doorgaand harmonisch+1 het geg 3.5 (andersom) 5.3 het geg nemend te nemen ,neemt wel,wel complex wel het geg,neemt 1Xveranderingen1,5x
in de complexe getallentheorie analytisch 5,1x
(als je begrijpt wat ik bedoel,tijdens het spel de regels logisch veranderen.To comment, pse).
voorlopig,
en nagaand ,ordinaalgetal niet,niet kwadr niet (en)niet +1 niet(kwadr+1)niet
gegeven (ordinaalgetal) tot 2 berekenbaar bij ons in de uitbreiding axiomatisch.
beter nagaan,en rij van Perrin voldoet aan dezelfd recurrente betr.als de rij van Padovan,onder andere beginvoorwaarden
en voortbrengende functie rij van de fverg bekend,nemen wij tot de gelijkheid+1 nemend exp n-1
en rij Perrin beginvoorwaarden Per0=3 Per1=0 Per2=2 nemen wij tot de gelijkheid+1 als +6en
nagaand Padovangetallen t/m 16 als tot 17+1, tot 20 gegeven,en nemen wij weg 3 weg mee 1(andere)3 weg
gaat,blijft
1,1,2,2 door alleen door,(1functioneel1),
leest,neemt geg 4.6 ,(aanw.:(1),1,2,2 3,4,5,7,9 12,16),door tot 17+1 als +3 als tot 20,nu ,,functioneel",functionaliteitlezen
algeheel geheel+1 te nemen 1x1x tot 20 mee 1 alleen 7 (Perrin) mee,
leest 7,1x1x
49 in geheel mee
kardinaalgetal+1 tot 65 zonder getal ordinaal getal en ook niet ord.getal kwadr.+1 niet
alleen (ordinaalgetal) duidelijk complex+1 in de natuur +2 het geg bij Sn op te nemen in rekenmodel opnemen,(Aanw:to google bij Sn op te merken bij stabiele isotopen,complex het geg 50+1 in het rekenen eenmalig 17 rekenend,1x1x te rekenen en rekent 3/8 complex zelf wel 10 tin isotopen beter 8 alleen 1x1x tot 3 geschikt mee opmerkend te lezen te rekenen,hierna dd 14 10 2017 duidelijk te rekenen nemen )//for comments only.

1310 2017,door
en Perrin tot de gelijkheid +4,reeds bij Padovan schrappend
Perrin(2)+1keert 3 terug bij Padovan door
zonder 5.2
gaat samen
schrap Pad 3
niet 4
als anders om 5x3 niet anders,tot 16
als tot 2x Fermat (tot oneindig punt,als driehoek),eenzijdig 1x1xals geg 1x3per computer te rekenen,te programmeren
1x10x1ooxcomplex1000 het betere rekenprogramma volgend,het andere+1,het enige geschikte 1x17,het anlytische,tot 119,in de natuur 1x1x het enige gegeven Sn alleen te zoeken,op te merken,aan te wijzen,wijst het spectrale geg zelf aan als doorrekenbaar aan het enig bewijs aan,
nu 't gaat 10 ruimtelijk 3 gaat,1x3 zonder4,1x gaat,en 't zonder 2probl ook niet het andere 1x2 niet,en bundel vectoren2 geggeg 3getallen 2 alleen gaat 1x(anders)2dezelfde2 gaat het rekenend anders niet ,(e5geg voldoende tot ekwadr+1,merkt1x op,voldoet 1x)niet anders axiomatisch niet,ook niet anders in de natuur niet.(door,langs Trappist erbuiten erachter binnen licht,nevellicht (andersom) als tot tot ons en waarnemer zoekt,onderzoekt,merkt tijdig binnen hetzelfde tijdsbestek op,informeert 2x3 banen planetenbanen6 veranderingen1).

1410 2017.
1x17 rekenen lezend beter verbeterend uitdrukkend lezen 17 geg 1000 punten doorlezend alleen 1x geschikte gescschiktere(n)10x10x tekens x,(x)
verbeterd beter 10,(andere) 6 duidelijk complex,(magisch),5x het gegeven complex 3,2 exponentieel alleen ruimtelijk,oneindig 6,punten 6punten ,
2x3 punten,eenzijdig eenzijdig,(bij ons door per computer),1x1x3punten rekenend 10 door 6punten zonder 4.3 ruimtelijk probl niet(en)2x(ander)2 probl niet,rekenend 5 punten lineair ,1x geschikt,(tot ekwadr+1),voldoende voldoende rekenend tot 1/2,door door,versterkt 1x,alleen voor een kracht+1,in de natuur voor een kracht,hier alleen eenzijdig 10 isotopen bij Sn bekend en rekent 8 complex 3 punten 2 door,1x1x veranderende baan 3planeten2 voldoende voldoende tot op te merken ,6 veranderingen(passend)1 geheel,1x,(bij Trappist opmerken,en Perrin tot n exp 3 ,1xexp +1 nemend,(als het bekende gegeven anders gegeven bij Einstein,Perrin voor warmte het gegeven bekend,hier 1x 17rekenend,10 het tekengeg,1x1x door simultaan 2 eenmalig geg,analytisch,1x1x gaat bewijs,(conditie),5x te nemen,alleen doorrekenend te nemen 15 algorithme 15x15 tot 1000 voldoende,,3x alleen tabellen 2x1x dezelfde geschikte Fischer tabel de enige 3x anders tabellarisch +1,qgegevens 20,1x1 anders twee tot 4o en p+q exponentieel 1/2 mee lezend betrekkend,lezend tabel,boven geschikter ,5x,
ref pag 163,N.H.kuiper,,,wiskundige verwerking van waarnemingsuitkomsten" ,
nu het Perrin alleen gaat,gaat n+1 tot de gelijkheid (n=0) betrekkend in het geheel complex gaat,!X Padovan duidelijk mee tot de conclusie1x,1x nieuwe zon Trappist de juiste,3planeten als aarde 1x de enige andere juist de juiste.

en,1x 3functierekenf. 2 rekenf 100,1x rekenf 10 complex mee,sluitend te rekenen,en behandelend de nieuwe computer met licht,het gegeven opmerkend te lezen behandelend binnen bronnen 3lichtbronnen2 in continu proces ,1X ,analytisch, 10 processenrekenproc,1X , wel sluitend bepaalt,1X deelfuncties 5 deelfuncties 2 andere3,niet anders,alleen in de nieuwe computer met licht niet anders te sluiten,sluitend geggeg als chips,(tingeg lezend#) beide opties,chip (en) chip+1,bepaalt 2x1x te nemen 1x1x sluitend 5 gehele negatieve negatieve3 gehele als getallen als verschillen gehele,bepaalt (Aantal+1/2 beter Aantal+1/ 1x2 (x) lezen,nemen),bepaalt 1x3 sluitend nemen.
#2 geg anders een chip,en metalen 10 andere 3 anders chip,werkt geschikt,rekent geschikt alleen in ontwerp,nieuwe computer met licht rekenontwerp,1x1x anders (een)chip 11 tinoxide !V ,het geggeg sluitend te nemen,neemt 1Xsluitend 5sluitend3 het gegeven.
anders niet duidelijk (ons) niet duidelijk de opgemerkte gegevens,en ruimtelijk tot Archimedes spiraal lengten 7 deellengten op afstand 1x1x
projectief rekenend 4 punten3 tot anders geschikt 1x1x projectief doorrekenend nemend 3punten rondom binnen geheel,1X,x niet anders duidelijk duidelijk 2simultaan punten geschikt 100 Sachs het gegeven ,niet zonder de andere 100punten spiraalgeg.. ...## en ###
het gegeven ons duidelijk,
en 100 punten 200(reken)punten 3x 1x tot 600,door te rekenen te nemen,150 tot 750 ,gaat 10 algotithmisch (vast punt),1x3x tabellarisch,1x(anders)1x75 punten 3 geschikt2 verandering1punten vrijheiddsgraden te nemen,anders 1X binair,bin+1 alleen geg bij Pascal nagaand rekenend nemend Pappus+1 Projectief,1x 3punten4 ,niet een oppervlak deeloppevl bol 3punten 1 geheel1x(teken115) cirkelomtrek (zonder pi) 3punten tot 1/2 door mee te rekenen,(oppervl voldoende mee) als binnen geheel,tot+1/2,1x door door1,5x door
nu het gaat,behalve geg Sachs gaat,en gaat Perrrin alleen n exponent 3 tot de gelijkheid exponentieel n+1 het geg het andere spiraalgeg oo ten dele te nemen doorrekenend nemend gaat 't Padovan 1x3 het geg gaat anders 1x(anders)3,bij Maxwell 1o geg 6lezend,gaat 't rekenend doorrekenend door 1x(anders)3 doorrekenend veranderlijk veranderende 6veranderingen 1 duidelijk te nemen duidelijk door te rekenen nemen,behalve behalve Sachs'spiraalgeggeg.... mee in het rekenen 3simultaan 2,analytisch 1x3 tot 2 bewijzen 5 bewijsbare,berekenbare conclusies,hier alleen in astronomie nagaand voor objecten tot grote gehele 2zonnen,(1zon de onze huidige),elk in systeem de een 10 planeten gegeven niet zonder de komende,(dwergster T,zon) 3planeten simultaan binnen ons systeem rekensysteem 13 objecten planeten vanzelf wel duidelijk,anders wel rekenend duidelijk duidelijk te nemen,niet zonder 50planetoiden 150,1xanders3 doorrekenend te nemen ### uitgebreid in timesheet aanbrengend aanvullend alle onder te brengen,(wel plastisch getal geg nagaan
##cykels het gegeven nagaand deelverzameling S afbeelding het gegeven nagaand,1x1xde baan van de cykel na te gaan in andere voorstelling nagaand te nemen andere spiraalgeg het geg.....ref Poolse autheur,bekend 1996,..
1x1x1 doorrekend nemen.

1610 2017.
gaat het geggeg verh+1 na gaat 5,1x
gaat na 1nagaand2 tot getallen (bekende) negatieve negatief 3 (zonder5),
gaat lezend tot,x....later wel..
{en rekent,en behalve tot rooster+1 geg,Bravais te lezen,later wel eens duidelijk te nemen,behalve op driehoek Pascal fractaal +1 het gegeven als een punt een half ook niet complex niet een punt half niet gegeven,anders,fractaal+ 1,ook niet na te als 1 geheel niet als een gegeven,niet verder nagaand 2,Mandelbrot ook niet,hier niet nagaan,en,hier wel,
wel theorie 1x geg cykel +1 nagaand,in theorie astronomie baan+1 bij ons reeel het gegeven zonder sprobl 100x door te rekenen vvs,v(s+1),en tienrekenend simu[taan +1 doorrekenend zonder Sprobl nemend 10S geg (2S) vanzelf zonder lns geg 16 geg niet een probleem eprobl niet,en
2x1x lezen,1x1x nemen,andere halve (sierpinski geg) ook niet,niet een gegeven als 21/2 x ,zinloos ongeschikt mandelbrot, beter,verbeterd als Hausdorff+1 het geg opmerken te nemen 3/2 als (rekenpunt) nemen 1.5x te lezen te nemen (algebr) geg .05 het geg te lezen te nemen te rekenen
tabellarisch opvolgend blijvend,(in dezelfde tabel,Fisher),1x, opvolgend +1,tekengeschikt alleen teken meenemen,(anders de kromme ruimtelijk 1x3 rotatie in voorstelling nemend) 2 tekens 3,elk .05 en anders 2simultaan(anders)2 doorrekenend 6 gehele 5 Neumann geschikte,hier 2x3 punten anders 1x3 door te rekenen,(duidelijk piramidalen punten 1geheekl tot 5 complex nemend als geg 5complex rekenend e rekenend zonder kwadraten probl.,
en,
en casseriet het geg,hier anders gegeven in ontwerp anders nemend,
en zonder Pb,niet 1x,(niet tetragonaal niet)niet,
2geg aanwijzen
geschikt Cupriet (en)
Beauvais 1 tralie rooster geschikt 10 en,
en op te merken duidelijk opmengend nemend 1x10 tot 1x3 in verh 2 (vanzelf) mee te nemen,
gaat in computerrekenproces,geschikt programmeren,rekenend
exponentiele geg 5.3 doorrekenend,(kwadr geschikt nemen),nemend',
tot ring+1 algebr 1x geschikt theoretisch,practisch
nemend rekenprocesonwerp geschikt in een een spiraal deelspiraal 10 versspingend terug,door
1x3 schalen 2 rekenend rekenend,
(en gewone teken getalgegevens tot 100 als tot 5o,1x3 anders,opbouwend,geschikt,duidelijk wel),
elk de gegevens chips 10metalen 3 chips rekenchips (anders)2 analtisch 1x rekenend complex mee,
en 10rekenend simultaan2 rekened,het geg axiomatisch,(uitbr.lezen) gaat analytisch mee,1x
in theorie 2exponent 5,in theorie sterrenkunde mee,1x
stelt 5,1xberekenbaar bewijs

analytisch tot berekenbaar bewijs,binnen Trappistsysteem per datum bekend,bekend tot 6veranderingen 1oplossing Aarde geschikt,
en gaat niet zonder rekenproces analytisch10 complex te lezen,nu nemen,1x nemen,
Aanw: wel teruglezen in de lugandenstudie,April,Mei recent,duidelijk als het geg als Steiner's geg in het schakelend nemen,hier anders,
[als Dualiteit lezen,1x nemen,schakelend in het systeen,het regelsysteem ,zonder eprobl het systeem hier anders +1 getalregelend nemen zonder als terugkerend probl 10 x(on)geschikt,1X nemen}
nemend niet 1x niet als tot binnen het item als Steiners gegeven als tot 4,3 het geg hier anders lezend waarnemend nemen,
gaat hier lezend als item, als lichaam complex alleen nagaand oppervlak nemend 3,2 het geg hier nemen
1x 2punten geschikt1andere 2,
nemend 2x2 bewijzen tot het vijfde,per conditie en waarnemend aflezend duidelijk in 3kleuren2 veranderend1 verandering,interface het gegeven lezend als berekennbaar juist.
toelichting,
64 vormen kwadr,8x8 zuurstof,(nog nagaan)niet binnen metalen 10 metalen een chip 8metalen 1x1x anders (een)geggeg (een) chipPb+1,geg 1X(nog nagaan),
hier duidelijk 1x zonder tijdgeschikt 36 keert niet terug,een probl keert niet terug in
100(e)10 niet een product,en
de getallen-gegevens in rijen (anders)reeksen schikken vanzelf wel passend geschikt doorrekend Projectief rekenend projectief rekenen nemen tot eenmalige oplossing 1x1xnemend te nemen,neemt 100punten zelf,1x,leest geschikt enig bewijs berekenbaar
opm.nog opzoeken,in handboek naslaan,geg magnetisch voldoende cupriet voldoende diamagnetisch gechikt(om te) nemen,anders,(studie),niet anders opmengend te nemen,10 geschikt tot 20, 1x3 x Atacamiet mee mengend te nemen,anders niet terug,door, ijzer 1x1x tot 26 geg als derde geg te rekenen,getalrekenend gewoon rekenend nemen,(stiudie) 13 het geg getalgeg als aanwijzend geg als (plastischgetal+1),1(x),gaat anders niet anders,1X en gaat exponentieel 2exponent5,1x exponentieel+1,behalve 3 andere 5, chips geschikte metalen2,behalveCu,Fe,3 andere zware metalen 5,geschikte rekenchips nemend te nemen,anders 1x3 rekent analytisch,chip+1,1Xlood geschik aanwijzend geg als chip,rekent 1Xrekeningen 5 binnen Hoofdrekeningen,tot enig bewijs,1x1x het juiste,
wel,(check), teruggaan in ontwerp lezen te nemen,(bestudeer),alle hier aangewezen gegevens,present in proces en te nemen,in geschikt rekenproces laatste ontwerp nieuwe computer met licht te nemen,(waarnemings(geschikt) data verwerkend duidelijk te nemen),en
oxydulen 1x2x3x present binnen 2 mineralen2,welbetrekkend mee meenemend te rekenen meerekenend rekenend (te) nemen,nemen (1x2x3) duidelijk geschikt aanwijzend getaltheoretisch geschikt geg,
ordinaalgetal kwadr.+1 duidelijk te nemen,door tot 65 het getalgeg bij ons duidelijk,nemen

1710 2017.
in de bekende verzameling bronnen gravitatiegolf-bronnen,black hole,SN,enz., de als passend,juiste in ons systeem aan te wijzen,wijs voorlopig aan 2inspiraliserende dubbelster aan, en door te rekenen,nu het doorrekenbaar getallentheoretisch mee door te rekenen gaat,150 planetoiden mee betrekkend,en in ons systeem van onze zon en planeten mee gaat binnen het Trappist-systeem meegaat,(teruglezend,aan te vullen het timesheet) door te rekenen alleen gaat,zal zijn de neutronenster dubbelster het gravitatiegolfgegeven,en als schakendinschakelend als gegeven alle objecten door te rekenen,en als geg mee op te merken als radiobron,(hiervoor in deze blog genoemd),als het gegeven op 13x 10exp7 l.j. als dezelfde bron (alleenstaande) radiobron,wel als dezelfde bron zelf als rekengegeven.(om logic scheme 1x uitgebreider te nemen).

1710 2017.
Bericht van GGN M.C. dd 1710 2017/betr. laatste nota.
Antwoord.
Almelo,1710 2017.

Geachte GGN Mastering Credit,

Uw nota zal niet worden voldaan.
U kunt hiertoe de kantonrechter de reden meedelen.
Deze reden wordt vermeld in de stukken,die de rechtbank Midden Nederland doorzond naar de rechtbank Overijssel.
En U kunt zelf Uw opdrachtgever Menzis Zorgverz. meedelen,dat de rechter kennis heeft genomen van foute nota's betr. eigen risico.Te veel geleverde medicijnen worden niet vergoed.En weest U er verzekerd van,dat zulke kwesties niet door apotheker of soortgelijke spelers worden afgehandeld, maar alleen door verzekeraar Menzis,want deze schreef de rekening uit.U behoeft zich niet door opdrachtgever te laten gebruiken,ook niet ten eigen bate en het zijne.
Hebt U samen deze streken ook uitgehaald tegen weerlozen?
Tegen dementerenden,beperkten,hulpelozen,gebrekkigen?
En blijft U ermee doorgaan?
Ik had toch al wereldkundig moeten maken,dat Uw bedrijf een criminele organisatie zou zijn?
U werkt door de jaren heen op meinedig niveau.
Het nieuwe traject via de stichting E-Court wordt hierbij door mij geblokkeerd.De rechter zal spreken, wel eens spreken.

1810 2017
gaat niet anders getaltheoretisch 5.3 het geggeg,
onze zon,(datum in deze blog teruglezen),roteert over weglengte lengte een punt
1x1x het zelfde geg tijdgeg, voor Trappist,
gaat niet anders quantum mech.(1x1x1),en verwerkt zelf wel versnelling g kwadr* het geg (anders)+ 1 tot zijn zon,(trappist),nu 't gaat het gegeven 3Planeten (Trappist)2 geschikt 1, qm kwadr 1x1x1,
gaat 't ,vooraf door te rekenen,samenstellend te rekenen 2systemen planetensystemen 2 rekensysteem 1 om en om 4planeten3 door te reken,1extrageg in de natuur 4.3 opmerken als voor Einstein ruimte ,tijd geschikt,anders niet theoretisch behalve 4geg3,bij ons als voor Fermat,(driehoeken en geg oneindig teruglezen,anders niet analytisch 1x in de complexe voorstelling tot 3punten2 ,leest waarnemer,operator,programmeur interface,1x 1x alleen als proces in de natuur,hier astronomie, gaat 't gegeven reeel,Riemanngegeven, nu het anders interface 1 ander punt rekenend wel als complex 3/8 hulprekenend gaat als 3complex2 als hulprekenend rekenend gaat,rekent analytisch 100 complex zonder 10,#onder.... 1x3
* als geg lezen kwadr+(anders)1 het geg lezen,niet (te) rekenen,niet te rekenen,(Aanw: alleen de ene optie,ordinaalgetal +1 als geg,de andere ook niet,niet verder ordinaalgetal niet,niet ook nagaan.Opm.bij ons rekenen blijf je niet zitten met een rekenprobleem),
Functie (lezend*,leest als getallen 5 getallen als verschillen te rekenen,als hulprekenend meerekenend 3andere 5 complex mee door door,1x1x, zonder 8 (en)3 zonder 8 te rekenen complex te rekenen n,als tot 3 door,rekenend alleen1x1x(anders) rekenend zonder zonder(zonder)andere Perrin1x1x1x alleen complex 1X,bepaalt zelf,#nu het gaat gaat het (zonderBravais geg cykels 100 als 10 en als geg als tot een andere baan,(zonder 10S lezend),1x als veranderend 3,als exponentieel overgang tot schaal+1 te rekenen,(zonder 5 probl3 en 2 andere niet,als wegnemend lezend de 16 probl als ln problemen),functioneel 10 efuncties,1x 100waarden 50wegnemend,1xelement 1x,1x ander rekenelement,gaat wiskundige verbeterd voor ons na element Hausdorff het element,het andere alleen als in de natuur aan te wijzen,(bij ons dualiteit,1X (terug als ref luganden accusysteem,April,Mei 2017,archief,hier anders dualiteit als element als complex item anders complex,,,Steiners",niet Steiners,ook hier niet,als dualiteit anders)
en F. analytisch niet voor verhoudingen,ook niet grote getallen andere gehele verh als grote getallen niet,niet verschillen niet (en) andere 2 ook niet kwadr niet,niet anders,
1x,x,(Aanw.:alleen Padovan als geschikt geggeg(anders)aan te wijzen (te) lezend,bepaalt niet anders,1x,x).

1910 2017.
[Ik wend mij tot de buitenlandse rechter,als het nodig blijkt,daarna,zonodig,tot de bovenwereldse,als Zwolle in de provincie te kort door de bocht schiet,Zwolle nu al er uitschiet,uit de bocht vliegt. Ik dacht,ik wist het vroeger zeker,tweemaal voor dezelfde rechter voor eenzelfde zaak, al is hij verhuisd van hier naar daar,ik dacht,dat kan toch niet en het gaat toch niet,en niet is het ,door mijzelf niet, na te vragen bij mijn advokaat.Ik heb er geen,want ik mocht er geen.Maar naar Zwolle voor mij zou het binnen een uur op de fiets zou het tot Zwolle te doen zijn,indien de niet in ons systeem passende gerechtsdeurwaarders GGN MC mijn nieuwe tweedehands- auto vooraf zouden komen confisqueren om hun eerdere dreigementen waar te maken.Ik geloof er niets van,dat zij ook niet beedigd zouden zijn.Maak hen nu maar bang.Zij zijn er nu meinedig genoeg voor.
En schurken uit de boilerroom zijn meestal minder,minder onder ambtseed.Ik redt me nog,ook zonder hen.,,Losers"besef,een ambtsedige als kruimeldief,als de geringste onder hen, voor de vrije burger-samenleving beestachtiger dan het groffe monster uit de boilerroom,de brutaalste bruut.En iemand,die zich op het zebrapad bevindt en niet tijdig genoeg de overkant bereikt te helpen door hem met opzet dood te rijden om hem voortijdig naar het Jenseits toe te helpen,bereikt een crimineel niveau ,begaat een misdaad als ongeveer even zwaar als zou hij iemand met opzet krankzinnig verklaren,wetende,dat zijn slachtoffer niets mankeert,en na vernomen te hebben uit bevoegde bron,dat het niet krankzinnig zal worden op den duur, waarschijnlijk nooit ,begaat een even zware misdaad.De wet wordt voor geld omgebracht, door ambtsedigen verkracht en omgelegd].

2010 2017.
neem 3x(zonder) 1x 4x Perringeg de geschikte lezend,meenemend functies functies kwadr 10 alleen en te behandelen gravitatievelden 10 geschikte als black hole,als nova geschikter als SN,mee gaat eens SSN,geschikte geschiktere(n),behandelt zelf,als toestanden 1×3 toestanden als de situatie tot de terminale toestand,de wereldruimte,als de bol de halve tot 180 graden,doorrekenbaar,eenmalig gegegeven gegegeven het universum niet verder door te rekenen tot het laatste gegeven,(zo het niet terminaal in een toestand door andere reden ons niet bekend,1×1x apriori,niet door te rekenen zal zijn),
duidelijk,neemt golfmech+ en het andere geg !20,functie complex priem,tekengeg 1x,1x,
getal paradox,1X als gegeven,driehoeken Fermat eenzijdig oneindig 3,1x als geg per computerrekenend programmatisch geschikt veranderlijk veranderend tot op schaal 3,ga na zonder Beauvais,1x niet zonder input,(kaart),1x(andere)1x als tot 6veranderingen1 gaat gaat het rimpelloos zonder energieprobleem 3 vereffenend10,niet anders duidelijk binnen model rekenmodel te nemen,door doorrekenend,duidelijk duidelijk te nemen,nemen,(later wel).Preliminary,for discussion only,en
beter,te verbeteren,in studie,hierna wel verder…..
en neem daarbij 6 verschillende magnetooptisch andere kristellen,1x zonder 7 bliift Bravais …(verbeter)
gelijk+1(anders)magneto electrisch functioneel alleen
…..verbeter,(hierna beter) reken zonder probl 1xS probl niet 2S het probl niet (en) niet zonder geheel zonder S/2,(hierna het rekenen vanzelf duidelijk)….
behalve velden gavitatievelden als geg na te gaan,en binnen heelal ook kristallen velden veranderend aannemend als na te gaan op licht,behalve bekend licht,rood,alfbuigend voor stralen licht op te merken als verschijnsel,te meten,doormetend waar te nemen (aan )te nemen,effecten licht,behalve fotoelectrisch,fotomagn,en als geheel 1×3 effecten,hier anders als 1x tot 3 alleen extinxtie als geg ext+1 na te gaan,(extinctie bekend in energie)als afwijkend gegeven doormeetbaar,
en Bravais 10 door als tot 20 door 1×1x als oneidig 10,
als Fermatse gegevens driehoeken theoretisch practisch bij ons eenzijdig punten 2,3 zonder oneindig 6,als door te rekenen als (aan) te nemen,2×3 punten,1x(andere) 3,(niet rekenen),op te merken
als 7de,Bravais alleen lezen,2x als 1x te lezen tot 20 als tot 3,doordoor
120 gaat door golfmechanisch 1×10, niet te nemen niet te rekenen,terug extinctie,1x als doorrekenbaar 3golflengten zonder 4 eerste geschikt 3,(I.R.tot groen,geel),
en driehoeken als rechthoekig binnen piramidale,alleen punten hoekpunten zonder geheel,4 hoekpunten,piramidaal half draaiend te rekenen),andere 3punten 2 alleen,projectief 2 te rekenen, 1×2x als 1×1x (aan)te nemen ,na te gaan bekend als geg 2min+1,als geg 120 als anders rood versterkend het spectrum als het geg +1,(extinctie werkt,en voorlopig, alleen nagaand optisch voor licht van die ene ster (lees terug),reeel,heldere straler (massa alleen) zuivere koolstof,zoekt,
en doorzoekt waarnemer 6kristalstelsels geschikte items zonder 4,tot enige geschikt waarnemingsgeschikt,wijs aan,
en volg als bron op afstand tot 1o bronnen,gravitatie, geschikt in de tijd veranderend licht,verloopt,loopt op,vervalt niet,kortom reken door,de gegevens door door te rekenen,anders (ster massief C verdwenen) extrapoleer anders 10 gegevens gravitatie ruimtelijk ,als tot waarnemer,reeel in zijn ruimtelijke toestand oneindig 3,rekent procesdesigner door de situatie dezelfde toestand als gegeven,voltooit zon langs zijn baan het oneindig universum het halve tot 180 gr te rekenen,tot geg eenm,1×1x ,als het onvoorzien niet eerder anders afloopt,tot als geggeg toestand situatie zelfde te rekenen,door te rekenen,berekenbaar oplossingen 7oplossingeg 6 veranderingen 1×3 anders veranderlijk veranderend2 oplossingen 5 ,verbeterd als andersom tot 3opties4 verbeterd andersom als massa m , Materie M als de gegevens (terug te lezen) 2opties 1,


coax kabel

() {{$data.getNumberOfReviews()}} consumenten beoordelen producten in coax kabel categorie met gemiddeld een {{$data.getAverageRating() | rating}}

coax kabel kopen

Coax Kabels 0 - 24 2 7nder een hoek ruimtehoek,1x een rico+1 tot rij 4elementen3 in een reeks,
andere rico+1 ,1(x)geg projectief geg binnen kegel projectief driepunten,1x erop erop als buiten erop,op kegeloppervlak erop,blijft/gaat complex 2 erbinnen3punten(andere)2,
rekent 10 punten5,1x zonderzonder p[aneten 7planeten6 niet anders 1opunten complex3 veranderingen 1 zonder 6 niet anders doorrekenbaar
3planeten2 om en om,1Xom,rekent tot (2.1),leest,rekent,rekent,wijst aan,telt af tot 1eenmalige 1x,1x ons gezochte gegeven,
nu het duidelijk gaat,nieuwe zon,ook als eenmalige gegeven, in beweging als langs complexe lengte (2e)lengte een punt,(als beweging als rotatie als een trilling+1 als een halve),
opmerkend.duidelijk ook geg half piramidale(n),punten alleen terug te lezen ook hier,binnen het Trappistsysteem, door te rekenen (te) nemen,planetoiden duidelijk mee in voorstelling te nemen,op te merken
6punten ,binnen kegel afgeknot+1,als de halve,5punten3 beter verbeterd ,alleen erbinnen erbinnen 2projectief2,erbinnenin , 1punt2 bewegend als vast punt complexe lengte te lezen verandering 2projectief 1x1 Projectief door door te rekenen,duidelijk duidelijk berekenbaar te nemen,analytisch uitrekenend,
wel opmerken bij onze huidige zon datum teruglezen,zon in trillende beweging,jaar 24...

1310 2017.
Aanw.voor onszelf:harmonisch,rij convergeert,reeks divergeert en (reeks),1(x) functioneel
als grote getallen als negatieve verschillen als gehele,1(x)(algebr+!) als tot gegele negatieve negatieve na te gaan te nemen,
en als bij Padovan tot 1/2
door 1X
geschikt als tot +1/2,
1,5 x door door
functioneel+1 als-1
veranderingen1
3 schrappend2 functioneel,{anders tot de gelijkheid lezen,Perrin+1funcytioneel anders Padovan+(anders)1 nemen,teruglezen ook hiervoor in deze blog}
en gaat doorgaand harmonisch+1 het geg 3.5 (andersom) 5.3 het geg nemend te nemen ,neemt wel,wel complex wel het geg,neemt 1Xveranderingen1,5x
in de complexe getallentheorie analytisch 5,1x
(aSx M@x^L spel de regels logisch veranderen.To comment, pse).
voorlopig,
en nagaand ,ordinaalgetal niet,niet kwadr niet (en)niet +1 niet(kwadr+1)niet
gegeven (ordinaalgetal) tot 2 berekenbaar bij ons in de uitbreiding axiomatisch.
beter nagaan,en rij van Perrin voldoet aan dezelfd recurrente betr.als de rij van Padovan,onder andere beginvoorwaarden
en voortbrengende functie rij van de fverg bekend,nemen wij tot de gelijkheid+1 nemend exp n-1
en rij Perrin beginvoorwaarden Per0=3 Per1=0 Per2=2 nemen wij tot de gelijkheid+1 als +6en
nagaand Padovangetallen t/m 16 als tot 17+1, tot 20 gegeven,en nemen wij weg 3 weg mee 1(andere)3 weg
gaat,blijft
1,1,2,2 door alleen door,(1functioneel1),
leest,neemt geg 4.6 ,(aanw.:(1),1,2,2 3,4,5,7,9 12,16),door tot 17+1 als +3 als tot 20,nu ,,functioneel",functionaliteitlezen
algeheel geheel+1 te nemen 1x1x tot 20 mee 1 alleen 7 (Perrin) mee,
leest 7,1x1x
49 in geheel mee
kardinaalgetal+1 tot 65 zonder getal ordinaal getal en ook niet ord.getal kwadr.+1 niet
alleen (ordinaalgetal) duidelijk complex+1 in de natuur +2 het geg bij Sn op te nemen in rekenmodel opnemen,(Aanw:to google bij Sn op te merken bij stabiele isotopen,complex het geg 50+1 in het rekenen eenmalig 17 rekenend,1x1x te rekenen en rekent 3/8 complex zelf wel 10 tin isotopen beter 8 alleen 1x1x tot 3 geschikt mee opmerkend te lezen te rekenen,hierna dd 14 10 2017 duidelijk te rekenen nemen )//for comments only.

1310 2017,door
en Perrin tot de gelijkheid +4,reeds bij Padovan schrappend
Perrin(2)+1keert 3 terug bij Padovan door
zonder 5.2
gaat samen
schrap Pad 3
niet 4
als anders om 5x3 niet anders,tot 16
als tot 2x Fermat (tot oneindig punt,als driehoek),eenzijdig 1x1xals geg 1x3per computer te rekenen,te programmeren
1x10x1ooxcomplex1000 het betere rekenprogramma volgend,het andere+1,het enige geschikte 1x17,het anlytische,tot 119,in de natuur 1x1x het enige gegeven Sn alleen te zoeken,op te merken,aan te wijzen,wijst het spectrale geg zelf aan als doorrekenbaar aan het enig bewijs aan,
nu 't gaat 10 ruimtelijk 3 gaat,1x3 zonder4,1x gaat,en 't zonder 2probl ook niet het andere 1x2 niet,en bundel vectoren2 geggeg 3getallen 2 alleen gaat 1x(anders)2dezelfde2 gaat het rekenend anders niet ,(e5geg voldoende tot ekwadr+1,merkt1x op,voldoet 1x)niet anders axiomatisch niet,ook niet anders in de natuur niet.(door,langs Trappist erbuiten erachter binnen licht,nevellicht (andersom) als tot tot ons en waarnemer zoekt,onderzoekt,merkt tijdig binnen hetzelfde tijdsbestek op,informeert 2x3 banen planetenbanen6 veranderingen1).

1410 2017.
1x17 rekenen lezend beter verbeterend uitdrukkend lezen 17 geg 1000 punten doorlezend alleen 1x geschikte gescschiktere(n)10x10x tekens x,(x)
verbeterd beter 10,(andere) 6 duidelijk complex,(magisch),5x het gegeven complex 3,2 exponentieel alleen ruimtelijk,oneindig 6,punten 6punten ,
2x3 punten,eenzijdig eenzijdig,(bij ons door per computer),1x1x3punten rekenend 10 door 6punten zonder 4.3 ruimtelijk probl niet(en)2x(ander)2 probl niet,rekenend 5 punten lineair ,1x geschikt,(tot ekwadr+1),voldoende voldoende rekenend tot 1/2,door door,versterkt 1x,alleen voor een kracht+1,in de natuur voor een kracht,hier alleen eenzijdig 10 isotopen bij Sn bekend en rekent 8 complex 3 punten 2 door,1x1x veranderende baan 3planeten2 voldoende voldoende tot op te merken ,6 veranderingen(passend)1 geheel,1x,(bij Trappist opmerken,en Perrin tot n exp 3 ,1xexp +1 nemend,(als het bekende gegeven anders gegeven bij Einstein,Perrin voor warmte het gegeven bekend,hier 1x 17rekenend,10 het tekengeg,1x1x door simultaan 2 eenmalig geg,analytisch,1x1x gaat bewijs,(conditie),5x te nemen,alleen doorrekenend te nemen 15 algorithme 15x15 tot 1000 voldoende,,3x alleen tabellen 2x1x dezelfde geschikte Fischer tabel de enige 3x anders tabellarisch +1,qgegevens 20,1x1 anders twee tot 4o en p+q exponentieel 1/2 mee lezend betrekkend,lezend tabel,boven geschikter ,5x,
ref pag 163,N.H.kuiper,,,wiskundige verwerking van waarnemingsuitkomsten" ,
nu het Perrin alleen gaat,gaat n+1 tot de gelijkheid (n=0) betrekkend in het geheel complex gaat,!X Padovan duidelijk mee tot de conclusie1x,1x nieuwe zon Trappist de juiste,3planeten als aarde 1x de enige andere juist de juiste.

en,1x 3functierekenf. 2 rekenf 100,1x rekenf 10 complex mee,sluitend te rekenen,en behandelend de nieuwe computer met licht,het gegeven opmerkend te lezen behandelend binnen bronnen 3lichtbronnen2 in continu proces ,1X ,analytisch, 10 processenrekenproc,1X , wel sluitend bepaalt,1X deelfuncties 5 deelfuncties 2 andere3,niet anders,alleen in de nieuwe computer met licht niet anders te sluiten,sluitend geggeg als chips,(tingeg lezend#) beide opties,chip (en) chip+1,bepaalt 2x1x te nemen 1x1x sluitend 5 gehele negatieve negatieve3 gehele als getallen als verschillen gehele,bepaalt (Aantal+1/2 beter Aantal+1/ 1x2 (x) lezen,nemen),bepaalt 1x3 sluitend nemen.
#2 geg anders een chip,en metalen 10 andere 3 anders chip,werkt geschikt,rekent geschikt alleen in ontwerp,nieuwe computer met licht rekenontwerp,1x1x anders (een)chip 11 tinoxide !V ,het geggeg sluitend te nemen,neemt 1Xsluitend 5sluitend3 het gegeven.
anders niet duidelijk (ons) niet duidelijk de opgemerkte gegevens,en ruimtelijk tot Archimedes spiraal lengten 7 deellengten op afstand 1x1x
projectief rekenend 4 punten3 tot anders geschikt 1x1x projectief doorrekenend nemend 3punten rondom binnen geheel,1X,x niet anders duidelijk duidelijk 2simultaan punten geschikt 100 Sachs het gegeven ,niet zonder de andere 100punten spiraalgeg.. ...## en ###
het gegeven ons duidelijk,
en 100 punten 200(reken)punten 3x 1x tot 600,door te rekenen te nemen,150 tot 750 ,gaat 10 algotithmisch (vast punt),1x3x tabellarisch,1x(anders)1x75 punten 3 geschikt2 verandering1punten vrijheiddsgraden te nemen,anders 1X binair,bin+1 alleen geg bij Pascal nagaand rekenend nemend Pappus+1 Projectief,1x 3punten4 ,niet een oppervlak deeloppevl bol 3punten 1 geheel1x(teken115) cirkelomtrek (zonder pi) 3punten tot 1/2 door mee te rekenen,(oppervl voldoende mee) als binnen geheel,tot+1/2,1x door door1,5x door
nu het gaat,behalve geg Sachs gaat,en gaat Perrrin alleen n exponent 3 tot de gelijkheid exponentieel n+1 het geg het andere spiraalgeg oo ten dele te nemen doorrekenend nemend gaat 't Padovan 1x3 het geg gaat anders 1x(anders)3,bij Maxwell 1o geg 6lezend,gaat 't rekenend doorrekenend door 1x(anders)3 doorrekenend veranderlijk veranderende 6veranderingen 1 duidelijk te nemen duidelijk door te rekenen nemen,behalve behalve Sachs'spiraalgeggeg.... mee in het rekenen 3simultaan 2,analytisch 1x3 tot 2 bewijzen 5 bewijsbare,berekenbare conclusies,hier alleen in astronomie nagaand voor objecten tot grote gehele 2zonnen,(1zon de onze huidige),elk in systeem de een 10 planeten gegeven niet zonder de komende,(dwergster T,zon) 3planeten simultaan binnen ons systeem rekensysteem 13 objecten planeten vanzelf wel duidelijk,anders wel rekenend duidelijk duidelijk te nemen,niet zonder 50planetoiden 150,1xanders3 doorrekenend te nemen ### uitgebreid in timesheet aanbrengend aanvullend alle onder te brengen,(wel plastisch getal geg nagaan
##cykels het gegeven nagaand deelverzameling S afbeelding het gegeven nagaand,1x1xde baan van de cykel na te gaan in andere voorstelling nagaand te nemen andere spiraalgeg het geg.....ref Poolse autheur,bekend 1996,..
1x1x1 doorrekend nemen.

1610 2017.
gaat het geggeg verh+1 na gaat 5,1x
gaat na 1nagaand2 tot getallen (bekende) negatieve negatief 3 (zonder5),
gaat lezend tot,x....later wel..
{en rekent,en behalve tot rooster+1 geg,Bravais te lezen,later wel eens duidelijk te nemen,behalve op driehoek Pascal fractaal +1 het gegeven als een punt een half ook niet complex niet een punt half niet gegeven,anders,fractaal+ 1,ook niet na te als 1 geheel niet als een gegeven,niet verder nagaand 2,Mandelbrot ook niet,hier niet nagaan,en,hier wel,
wel theorie 1x geg cykel +1 nagaand,in theorie astronomie baan+1 bij ons reeel het gegeven zonder sprobl 100x door te rekenen vvs,v(s+1),en tienrekenend simu[taan +1 doorrekenend zonder Sprobl nemend 10S geg (2S) vanzelf zonder lns geg 16 geg niet een probleem eprobl niet,en
2x1x lezen,1x1x nemen,andere halve (sierpinski geg) ook niet,niet een gegeven als 21/2 x ,zinloos ongeschikt mandelbrot, beter,verbeterd als Hausdorff+1 het geg opmerken te nemen 3/2 als (rekenpunt) nemen 1.5x te lezen te nemen (algebr) geg .05 het geg te lezen te nemen te rekenen
tabellarisch opvolgend blijvend,(in dezelfde tabel,Fisher),1x, opvolgend +1,tekengeschikt alleen teken meenemen,(anders de kromme ruimtelijk 1x3 rotatie in voorstelling nemend) 2 tekens 3,elk .05 en anders 2simultaan(anders)2 doorrekenend 6 gehele 5 Neumann geschikte,hier 2x3 punten anders 1x3 door te rekenen,(duidelijk piramidalen punten 1geheekl tot 5 complex nemend als geg 5complex rekenend e rekenend zonder kwadraten probl.,
en,
en casseriet het geg,hier anders gegeven in ontwerp anders nemend,
en zonder Pb,niet 1x,(niet tetragonaal niet)niet,
2geg aanwijzen
geschikt Cupriet (en)
Beauvais 1 tralie rooster geschikt 10 en,
en op te merken duidelijk opmengend nemend 1x10 tot 1x3 in verh 2 (vanzelf) mee te nemen,
gaat in computerrekenproces,geschikt programmeren,rekenend
exponentiele geg 5.3 doorrekenend,(kwadr geschikt nemen),nemend',
tot ring+1 algebr 1x geschikt theoretisch,practisch
nemend rekenprocesonwerp geschikt in een een spiraal deelspiraal 10 versspingend terug,door
1x3 schalen 2 rekenend rekenend,
(en gewone teken getalgegevens tot 100 als tot 5o,1x3 anders,opbouwend,geschikt,duidelijk wel),
elk de gegevens chips 10metalen 3 chips rekenchips (anders)2 analtisch 1x rekenend complex mee,
en 10rekenend simultaan2 rekened,het geg axiomatisch,(uitbr.lezen) gaat analytisch mee,1x
in theorie 2exponent 5,in theorie sterrenkunde mee,1x
stelt 5,1xberekenbaar bewijs

analytisch tot berekenbaar bewijs,binnen Trappistsysteem per datum bekend,bekend tot 6veranderingen 1oplossing Aarde geschikt,
en gaat niet zonder rekenproces analytisch10 complex te lezen,nu nemen,1x nemen,
Aanw: wel teruglezen in de lugandenstudie,April,Mei recent,duidelijk als het geg als Steiner's geg in het schakelend nemen,hier anders,
[als Dualiteit lezen,1x nemen,schakelend in het systeen,het regelsysteem ,zonder eprobl het systeem hier anders +1 getalregelend nemen zonder als terugkerend probl 10 x(on)geschikt,1X nemen}
nemend niet 1x niet als tot binnen het item als Steiners gegeven als tot 4,3 het geg hier anders lezend waarnemend nemen,
gaat hier lezend als item, als lichaam complex alleen nagaand oppervlak nemend 3,2 het geg hier nemen
1x 2punten geschikt1andere 2,
nemend 2x2 bewijzen tot het vijfde,per conditie en waarnemend aflezend duidelijk in 3kleuren2 veranderend1 verandering,interface het gegeven lezend als berekennbaar juist.
toelichting,
64 vormen kwadr,8x8 zuurstof,(nog nagaan)niet binnen metalen 10 metalen een chip 8metalen 1x1x anders (een)geggeg (een) chipPb+1,geg 1X(nog nagaan),
hier duidelijk 1x zonder tijdgeschikt 36 keert niet terug,een probl keert niet terug in
100(e)10 niet een product,en
de getallen-gegevens in rijen (anders)reeksen schikken vanzelf wel passend geschikt doorrekend Projectief rekenend projectief rekenen nemen tot eenmalige oplossing 1x1xnemend te nemen,neemt 100punten zelf,1x,leest geschikt enig bewijs berekenbaar
opm.nog opzoeken,in handboek naslaan,geg magnetisch voldoende cupriet voldoende diamagnetisch gechikt(om te) nemen,anders,(studie),niet anders opmengend te nemen,10 geschikt tot 20, 1x3 x Atacamiet mee mengend te nemen,anders niet terug,door, ijzer 1x1x tot 26 geg als derde geg te rekenen,getalrekenend gewoon rekenend nemen,(stiudie) 13 het geg getalgeg als aanwijzend geg als (plastischgetal+1),1(x),gaat anders niet anders,1X en gaat exponentieel 2exponent5,1x exponentieel+1,behalve 3 andere 5, chips geschikte metalen2,behalveCu,Fe,3 andere zware metalen 5,geschikte rekenchips nemend te nemen,anders 1x3 rekent analytisch,chip+1,1Xlood geschik aanwijzend geg als chip,rekent 1Xrekeningen 5 binnen Hoofdrekeningen,tot enig bewijs,1x1x het juiste,
wel,(check), teruggaan in ontwerp lezen te nemen,(bestudeer),alle hier aangewezen gegevens,present in proces en te nemen,in geschikt rekenproces laatste ontwerp nieuwe computer met licht te nemen,(waarnemings(geschikt) data verwerkend duidelijk te nemen),en
oxydulen 1x2x3x present binnen 2 mineralen2,welbetrekkend mee meenemend te rekenen meerekenend rekenend (te) nemen,nemen (1x2x3) duidelijk geschikt aanwijzend getaltheoretisch geschikt geg,
ordinaalgetal kwadr.+1 duidelijk te nemen,door tot 65 het getalgeg bij ons duidelijk,nemen

1710 2017.
in de bekende verzameling bronnen gravitatiegolf-bronnen,black hole,SN,enz., de als passend,juiste in ons systeem aan te wijzen,wijs voorlopig aan 2inspiraliserende dubbelster aan, en door te rekenen,nu het doorrekenbaar getallentheoretisch mee door te rekenen gaat,150 planetoiden mee betrekkend,en in ons systeem van onze zon en planeten mee gaat binnen het Trappist-systeem meegaat,(teruglezend,aan te vullen het timesheet) door te rekenen alleen gaat,zal zijn de neutronenster dubbelster het gravitatiegolfgegeven,en als schakendinschakelend als gegeven alle objecten door te rekenen,en als geg mee op te merken als radiobron,(hiervoor in deze blog genoemd),als het gegeven op 13x 10exp7 l.j. als dezelfde bron (alleenstaande) radiobron,wel als dezelfde bron zelf als rekengegeven.(om logic scheme 1x uitgebreider te nemen).

1710 2017.
Bericht van GGN M.C. dd 1710 2017/betr. laatste nota.
Antwoord.
Almelo,1710 2017.

Geachte GGN Mastering Credit,

Uw nota zal niet worden voldaan.
U kunt hiertoe de kantonrechter de reden meedelen.
Deze reden wordt vermeld in de stukken,die de rechtbank Midden Nederland doorzond naar de rechtbank Overijssel.
En U kunt zelf Uw opdrachtgever Menzis Zorgverz. meed