Brandpr : (495) 649 84 83. Поисковое продвижение сайтов. Увеличение продаж, разработка стратегий, аналитика. Компания BrandPR.ru цена на часы

Web Analysis for Brandpr - brandpr.ru

Êëóá ëþáèòåëåé àâòîìîáèëåé Øêîäà: âñå î Øêîäå, íîâîñòè, îòçûâû âëàäåëüöåâ, òþíèíã, èñòîðèÿ ìàðêè, ôîðóì, ïîëåçíûå ññûëêè, êëóáíûå ìåðîïðèÿòèÿ, ñóâåíèðû

Tweet
2.88 Rating by CuteStat

brandpr.ru is 8 years 11 months old. It has a global traffic rank of #241,133 in the world. It is a domain having .ru extension. This site has a Google PageRank of 4/10. This website is estimated worth of $ 21,060.00 and have a daily income of around $ 39.00. As no active threats were reported recently by users, brandpr.ru is SAFE to browse.

Display Domain Stats or Pagerank Widget for this domain on your website. Click Here
Google Pagerank
PR 4 out of 10
PageSpeed Score
92
Siteadvisor Rating
No Risk Issues

Traffic Report

Daily Unique Visitors: 3,492
Daily Pageviews: 13,968

Estimated Valuation

Income Per Day: $ 39.00
Estimated Worth: $ 21,060.00

Search Engine Indexes

Google Indexed Pages: 36
Yahoo Indexed Pages: 8
Bing Indexed Pages: Not Applicable

Search Engine Backlinks

Google Backlinks: 4
Bing Backlinks: Not Applicable
Alexa BackLinks: 50

Safety Information

Google Safe Browsing: No Risk Issues
Siteadvisor Rating: No Risk Issues
WOT Trustworthiness: Not Applicable
WOT Privacy: Not Applicable
WOT Child Safety: Not Applicable

Website Ranks & Scores

Google Pagerank:
Alexa Rank: 241,133
Domain Authority: 33 ON 100
DMOZ Listing: No

Web Server Information

Hosted IP Address:

90.156.201.97

Hosted Country:

Russia RU

Location Latitude:

55.7386

Location Longitude:

37.6068
Page Title of brandpr.ru
(495) 649 84 83. Поисковое продвижение сайтов. Увеличение продаж, разработка стратегий, аналитика. Компания BrandPR.ru

Page Resources Breakdown

Homepage Links Analysis

Social Engagement

Facebook Shares: Not Applicable
Facebook Likes: Not Applicable
Facebook Comments: Not Applicable
Twitter Count (Tweets): Not Applicable
Linkedin Shares: Not Applicable
Delicious Shares: Not Applicable
Google+: Not Applicable

Website Inpage Analysis

< qcukgtrr. horloges voor vrouwentd> Not Applicable
H1 Headings: Not Applicable H2 Headings: Not Applicable
H3 Headings: Not Applicable H4 Headings: Not Applicable
H5 Headings: Not Applicable H6 Headings: Not Applicable
Total IFRAMEs: Total Images: Not Applicable
Google Adsense: Not Applicable Google Analytics: Not Applicable

Websites Hosted on Same IP (i.e. 90.156.201.97)

Бесплатные шаблоны для Joomla 2.5-1.5

- joomlafabric.com

Бесплатные шаблоны для cms Joomla 1.5. Free templates for Joomla 1.5. Оптимизация и раскрутка веб ресурсов. Joomla, оптимальное решение в сфере веб разработок.

  1,177,554   $ 720.00

Федеральные государственные образовательные стандарты высшего...

- fgosvpo.ru

  722,649   $ 960.00

СЕЙФЫ, взломостойкие сейфы, сейфы, шкафы, сейфы огнестойкие,...

- safemaster.ru

Сейфы, шкафы и стеллажи металлические для дома и офисов - Сейф Мастер

  Not Applicable   $ 8.95

Áàííåð - Ñîçäàíèå áàííåðîâ - Flash áàííåðû

- bannermaker.ru

Master daftar harga hape, mobil, laptop, motor, tv, ac, camera, emas dll. Daftar harga berbagai macam produk-produk, lengkap dan terus di-updated tiap bulan. Cek harga di sini.

  433,929   $ 5,400.00

Ôîðóì î ìåæäóíàðîäíîé êàðüåðå, áèçíåñ-îáðàçîâàíèè è...

- yuptalk.ru

YUPtalk.ru - Ôîðóì î ìåæäóíàðîäíîé êàðüåðå, áèçíåñ-îáðàçîâàíèè è ïðîôåññèîíàëüíîì ðîñòå. Èíñàéäåðñêàÿ èíôîðìàöèÿ îá àóäèòå, êîíñàëòèíãå, ôèíàíñàõ, áàíêàõ è ìàðêåòèíãå. Ìû äåëàåì...

  182,212   $ 37,800.00

Domain Information

Domain Registrar: RUCENTER-REG-RIPN
Registration Date: 2008-10-31 8 years 11 months 2 weeks ago
Last Modified: 2012-06-12 5 years 4 months 1 week ago
Expiration Date: 2012-10-31 4 years 11 months 2 weeks ago

Domain Nameserver Information

Host IP Address Country
ns1.masterhost.ru 217.16.16.30 Russia Russia
ns2.masterhost.ru 217.16.22.15 Russia Russia

Similarly Ranked Websites

Page Not Found - CuteStat.com

- htmlsim.com

  241,134   $ 21,060.00

Soạn Bài - Đơn giản wá | SoanBai.Com

- soanbai.com

SoanBai.Com - Soạn văn, chép văn, văn mẫu, học tốt ngữ văn, văn nghị luận, văn phân tích!

  241,134   $ 21,060.00

Log In - Meemic Account Center

- member.meemic.com

  241,135   $ 21,060.00

dnf86-dnfÍâ¹Ò-dnfÍâigua-dnf¸¨Öú-dnfË«¿ª-DNFÁ¬·¢³ÌÐòÏÂÔØ-DNFÃâ·ÑÍâ¹Ò...

- dnf86.com

DNFÄÈÄÈ,DNFÁ¬·¢³ÌÐòÏÂÔØ,DNF¾ªÀ×,DNFÈçÒâ,DNF´ó׳,DNFÀÏÅ£,DNFÑŸó,DNFÑÇŵ,DNFÂ̵ã,DNF°¢Àï,DNF5817,DNFÂÀ²¼,DNFÌìÁú,DNFÀ¶º£,DNF¼¤Çé,DNFÉϵÛ,DNFµÛºÀ,DNF¸¡ÔÆ,DNF²è¼¸,ÃâCD,ÎÞµÐÍâ¹Ò,µ¥»...

  241,137   $ 21,060.00

Fashion Trend Coverage, Shopping Advice and Celebrity Style News at...

- theiconconcierge.com

TheIconConcierge.com features exclusive fashion videos and reports on fashion, shopping and trends, celebrity red-carpet style, fashion designers, music and restaurants.

  241,137   $ 21,060.00

Alexa Traffic Rank

Alexa Search Engine Traffic

Comments / Ratings / Reviews / Feedbacks for brandpr.ru


цена на часы

mode klockor män
relojes de lujo para hombre
высокое качество реплики часы
ZABBIX Forums  

Go Back   ZABBIX Forums > Zabbix in Your Language > На русском языке
Register FAQ Community Calendar Today's Posts Search

Reply
 
Thread Tools Display Modes
  #1  
Old 30-06-2011, 12:53
dzirt dzirt is offline
Junior Member
 
Join Date: Jun 2011
Posts: 4
Default Как получить данные из БД zabbix сервера?

Добрый день!
В заббиксе есть графики по которым я вижу трафик с серверов. На графике я могу просмотреть например среднее значение за неделю. Могу ли я получить это значение запросом из bash к серверной части zabbix?
Если да, подскажите формат запроса.

Спасибо.
Reply With Quote
  #2  
Old 01-07-2011, 10:46
Salagin Salagin is offline
Member
 
Join Date: Dec 2010
Location: Yekaterinburg
Posts: 35
Default

Можете. Зная itemid параметра, который надо смотреть, выбираем из таблицы trends интервал значений. У меня на этом построена система статистики, где в табличной форме выводятся значения (макс, мин, средн) нужных параметров за любой промежуток времени. Да еще с группировкой по хостам, с подсветкой неудовлетворительных значений - вообще вещь получается, приводящая начальство в экстаз :-)
Не знаю, что вы подразумеваете под "получить это значение запросом из bash к серверной части zabbix", (я писал на php, perl), но на любом языке, где есть возможность работы с sql базами, это возможно.
На пхп запрос типа такого
mysql_query ("select min(value_min), avg(value_avg), max(value_max) from trends where itemid=$hostzabL[0] and (clock between $dtu1 and $dtu2)");
$hostzabL[0] - это, как вы поняли, полученный itemid из предыдущего запроса.
Reply With Quote
Reply

« Previous Thread | Next Thread »

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Rules


All times are GMT +2. The time now is 09:41.Зад Ñ Ð¾Ñ€Ð¸Ð·Ð¾Ð½Ñ‚Ð° има страна Иначе

Зад Ñ Ð¾Ñ€Ð¸Ð·Ð¾Ð½Ñ‚Ð° има страна Иначе

�ад �о�изон�а има ���ана �на�е

 

�е, ��к не ��ава д�ма за ин�пек�о� С��езов о� "Ре�ава логика�а". � за �азказа "��емн�леви�е" на �ео�гий ���еви�. � за обикновени� необикновен �овек, � �аз�ед де�е� н�ли (де�е�зна�но �и�ло не�вни кле�ки в моз�ка). � пове�е�о книги �е о�дел� до��ойно внимание на �ила�а на ми��л�а, незави�имо дали е по��е� на ��ена�а "�нание�о е �ила" или емо�ионален �по� по �ема�а. Т�к ���о има �по�, един ��е�� в�и�ки. Сила�а на логика�а ��е�� зако��енели�е моз��и, нео�аквани�е о�к�и�и� ��е�� ак�иоми�е. �нание�о, �е �ве���...
Прочети цялата публикация

Коментари»Ð¸Ð½Ð¸Ñ� да бÑ�де пеÑ�Ñ�екÑ�на

��ез 2008 о�на�а лини� е аб�ол��ен �аво�и�, незави�имо дали ��ава в�п�о� за п�оле�ен или ле�ен г�им.��едлагам...

Най - добрите съвети за грим

Най - добрите съвети за грим

* �а п�ик�иване на п�пки, п�д�а�а �е нана�� � �е��и�а около за�е�вено�о м���о.*  �а д�лго��аен г�им нане�и ко�ек�о� по �ели� клепа� и по�ле �енки�е. ����� молива за...

Комбиниран тип кожа и грижата за нея

Комбиниран тип кожа и грижата за нея

�омбини�ани�� �ип кожа може да � познае�е по �ова, �е н�кои ��а����и о� кожа�а ви �а ���и, а д��ги � мазни, �о �� е комбини�ана. � пове�е�о �л��аи вие �е � ��е�а�е...4;. На графике я могу просмотреть например среднее значение за неделю. Могу ли я полmx Если да, подскажите формат запроса.

Спасибо.
Reply With Quote
  #2  
Old 01-07-2011, 10:46
Salagin Salagin is offline
Member
 
Join Date: Dec 2010
Location: Yekaterinburg
Posts: 35
Default

Можете. Зная itemid параметра, который надо смотреть, выбираем из таблицы trends интервал значений. У меня на этом построена система статистики, где в табличной форме выводятся значения (макс, мин, средн) нужных параметров за любой промежуток времени. Да еще с группировкой по хостам, с подсветкой неудовлетворительных значений - вообще вещь получается, приводящая начальство в экстаз :-)
Не знаю, что вы подразумеваете под "получить это значение запросом из bash к серверной части zabbix", (я писал на php, perl), но ная На пхп запрос типа такого
mysql_query ("select min(value_min), avg(value_avg), max(value_max) from trends where itemid=$hostzabL[0] and (clock between $dtu1 and $dtu2)");
$hostzabL[0] - это, как вы поняли, полученный itemid из предыдущего запроса.